Top

Transformare amendă art. 449 1 Cod procedură penală

Prin sentinţa penală nr. 211/24.11.2009 a Judecătoriei Fălticeni s-a admis sesizarea formulată de către Biroul de executări penale al Judecătoriei Fălticeni şi în temeiul art. 63 Cod penal s-a dispus înlocuirea pedepsei amenzii de 500 de lei aplicate inculpatului PI pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 193 Cod penal cu pedeapsa închisorii de 4 luni. De asemenea, s-a făcut aplicarea art. 71 alin.2 Cod penal raportat la art 64 lit. a teza a II-a, iar în temeiul art. 91 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei cu consecinţele care decurg din art. 82 şi 83 şi următoarele in Codul Penal.

Prin sesizarea formulată în temeiul art. 449 Cod proc penală Biroul de executări penale Fălticeni a solicitat înlocuirea amenzii penale aplicate inculpatului PI prin sentinţa penală 246/28.05.2007 a Judecătoriei Fălticeni rămase definitivă prin decizia penală nr. 466/28.08.2007 a Tribunalului Suceava.

Instanţa a apreciat că inculpatul din rea credinţă nu şi-a executat pedeapsa aplicată deşi dispune de venituri impozabile aşa cum rezultă din adresa nr. 5689/2009 a Primăriei mun. Fălticeni şi a admis sesizarea cu consecinţa înlocuirii sancţiunii principale a amenzii cu cea a închisorii.

Etichete: