Top

CIVIL. ACTIUNE IN PRETENTII FORMULATA IMPOTRIVA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI CU CHEMAREA IN GARANTIE A ADMINISTRATORULUI ACESTEIA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta RAM B a chemat in judecata pe parata Asociatia de Proprietari si a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea acesteia la plata urmatoarelor sume:

-13073,85 lei, reprezentand c/val servicii restante pentru perioada 31.01.2005-31.03.2005.

-5837,49 lei, reprezentand penalitati de intarziere pentru perioada 29.02.2004-31.03.2005.

A solicitat totodata , ca parata sa fie obligata sa repartizeze pe fiecare proprietar sumele datorate, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a actiunii, s-a aratat ca RAM B a furnizat paratei servicii, in baza contractului de prestari servicii.

Pe parcursul derularii contractului, parata nu si-a indeplinit obligatiile de plata pentru serviciile furnizate ,acumuland restante la plata intretinerii, care au generat si penalitati de intarziere.

Sumele datorate de parata au fost precizate in petitul 1 si 2 din cererea introductiva.

Reclamanta a aratat ca a convocat parata in conditiile art 720 ind 1 cod procedura civila si i-a solicitat sa achite sumele restante, insa demersurile sale au ramas fara rezultat.

La termenul de judecata din data de 29.06.2007, reclamanta a depus la dosar o cerere prin care a aratat ca renunta la solicitarea privind repartizarea cheltuielilor de intretinere pe fiecare proprietar.In conditiile art 246 cod procedura civila instanta a luat act de renuntarea la judecata.

De asemenea, in cursul procesului, reclamanta si-a restrans catimea pretentiilor si a aratat ca solicita obligarea paratei la plata sumelor de 4.323,85 lei cu titlu de cheltuieli de intretinere si 5.837,49 lei penalitati de intarziere plus cheltuielile de judecata .

In drept, au fost invocate dispozitiile art 969, art 970, art.1073, art.1075 cod civil .

In probatiune, a solicitat inscrisuri.

A atasat in acest sens la dosar:contractul de prestari servicii,convocarea in vederea concilierii ce a fost adresata paratei, procesul verbal de conciliere, centralizator de facturi si facturi prestari servicii.

Actiunea a fost timbrata potrivit dispozitiilor art 2 lit d din Legea nr. 146/1997.

Parata a formulat intampinare in conditiile art 115-118 cod procedura civila si a solicitat respingerea actiunii.

A aratat ca pe data de 31.03.2005, intre asociatia de proprietari, reprezentata prin presedintele si administratorul de atunci, MN si RAM B s-a procedat la predarea primirea soldului si penalitatilor aferente, inregistrate de proprietarii blocului…, in baza contractului de cesiune de creanta.

Suma solicitata de reclamanta cu titlu de servicii a fost repartizata in liste si a fost platita de catre proprietari.

Parata a precizat ca nu stie daca vechea administratora, MN a efectuat platile catre RAM, cert este insa ca in liste au fost repartizate sumele solicitate, iar acestea au fost platite de proprietari.

De asemenea, a formulat cerere de chemare in garantie , in contradictoriu cu garanta MN si a solicitat , ca in cazul in care va cadea in pretentii, aceasta sa fie obligata la plata sumelor solicitate de reclamanta cu titlu de cheltuieli de intretinere , penalitati de intarziere, cheltuieli de judecata.

In drept, cererea de chemare in garantie a fost intemeiata pe dispozitiile art 60- 63 cod procedura civila.

In aparare, parata a depus la dosar contractul de cesiune de creanta si anexele acestuia.

Fata de acest contract, in sedinta din data de 27.04.2007, parata a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

A aratat ca toate sumele solicitate de reclamanta au facut obiectul contractului de cesiune susmentionat.

In baza acestuia, reclamanta poate sa urmareasca fiecare debitor cedat pentru realizarea creantei sale.

In vederea solutionarii exceptiei, instanta a incuviintat , in conditiile art 137 al 2 cod procedura civila, o expertiza contabila care sa precizeze daca sumele pe care le solicita reclamanta au facut obiectul contractului de cesiune de creanta incheiat intre reclamanta si parata la data de 31.03.2005.

In raportul de expertiza intocmit de expert JV se precizeaza ca sumele solicitate de reclamanta au facut obiectul contractului de cesiune numai pentru servicii nu si pentru penalitati de intarziere.

Fata de concluziile raportului de expertiza , prin sentinta civila instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei , a respins cererea principala ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva ,respingand totodata si cererea de chemare in garantie.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca in baza contractului de cesiune de creanta, RAM B, in calitate de cesionar, a devenit creditor al debitorilor cedati, membri ai asociatiei parate, urmand ca acestia sa fie chemati in judecata pentru realizarea creantei.

Chiar daca nu au fost cedate si creantele reprezentand penalitati de intarziere, dreptul creditorului de a pretinde penalitati de intarziere este unul accesoriu, care nu are existenta de sine statatoare , el fiintand pe langa dreptul subiectiv principal, in speta acela de a solicita cheltuielile de intretinere.

Intrucat dreptul accesoriu urmeaza soarta dreptului principal, instanta a considerat ca si penalitatile de intarziere trebuie recuperate tot de la debitorii cedati odata cu debitul principal.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Prin decizia civila, Tribunalul Buzau a admis recursul , a casat sentinta atacata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se pronunta asupra fondului , retinand ca parata are calitate procesuala pasiva.

A aratat ca in cauza s-au administrat doua expertize cu concluzii contradictorii si nu s-au aratat motivele pentru care una a fost indepartata si totodata nu s-a tinut seama de procesul verbal aflat la dosar , incheiat intre reclamanta si parata,reprezentata la acea perioada de administratorul MN ,la data de 31.03.2005, prin care se recunosteau sumele datorate.

Analizand cauza pe fond , potrivit dispozitiilor hotararii de casare ,instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Ram B a prestat servicii paratei Asociatia de Proprietari,in baza contractului de prestari servicii.

Pe parcursul derularii contractului,parata nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, acumuland restante la plata intretinerii.

Ca urmare a neachitarii contravalorii serviciilor prestate la scadenta,s-au calculat penalitati de intarziere, in conformitate cu dispozitiile art 25 din HG nr.400/2003.

Reclamanta a precizat ca parata îi datoreaza sumele de 4323,85 lei, cu titlu de cheltuieli de intretinere si 5837,49 lei penalitati de intarziere.

Parata a contestat debitul si a aratat ca sumele solicitate de reclamanta,cele referitoare la cheltuielile de intretinere,cat si cele privitoare la penalitati au facut obiectul contractului de cesiune de creanta.

Pentru a se verifica acest aspect s-au efectuat doua expertize contabile de catre expertii IM si JV.

Instanta a incuviintat o a doua expertiza si pe aceasta a retinut-o in solutionarea acuzei intrucat expertul a avut in vedere si toate anexele la contractul de cesiune de creanta,precum si evidentele contabile ale asociatiei parate.

Din concluziile acestui raport, a retinut ca doar cheltuielile de intretinere solicitate de reclamanta au facut obiectul contractului de cesiune de creanta ,nu si penalitatile de intarziere.

La fila 176 din dosar se afla un proces verbal incheiat intre reclamanta si parata , reprezentata de administratorul de atunci,MN, prin care se recunoaste debitul pretins de reclamanta ,insa instanta apreciaza ca acest inscris nu poate produce efecte juridice deoarece este nestampilat de catre RAM B si nesemnat de presedintele asociatiei de proprietari.

In atare situatie, apreciaza ca actiunea este intemeiata numai in privinta penalitatilor de intarziere,cheltuielile de intretinere putand fi recuperate de reclamanta de la fiecare debitor cedat.

In aceste conditii,fata de dispozitiile art 21 lit b din contractul de prestari servicii nr. 16-05/sept.2002 incheiat intre parti, ale art 25 din HG nr. 400/2003 urmeaza sa admita in parte cererea principala si sa oblige parata la plata catre reclamanta a sumei de 5837,49 lei,reprezentand penalitati de intarziere ,calculate pentru perioada 29.02.2004-31.03.2005.

Urmeaza sa respinga cererea referitoare la cheltuielile de intretinere.

In baza art 274 cod procedura civila urmeaza sa oblige parata la 433,5 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta,reprezentand taxa de timbru,calculata proportional cu pretentiile admise ale acesteia.

Asa cum rezulta din raportul de expertiza J,parata Asociatia de Proprietari figureaza in evidenta RAM B cu un debit din penalizari de 5837,48 lei,insa aceste sume nu se gasesc in evidenta asociatiei de proprietari deoarece chemata in garantie ,fosta administratora a asociatiei, a predat gestiunea cu o singura datorie catre RAM si anume suma de 1178 lei, care a fost achitata la data de 20.07.2005.

Tot la data predarii gestiunii, chemata in garantie si-a luat angajamentul in scris ca se face direct raspunzatoare pentru situatia financiar contabila predata la RAM B.

Mai mult, dupa promovarea actiunii , din totalul sumei solicitate de reclamanta, s-a achitat suma de 8750 lei(chitanta- fila 199) in numele asociatiei de proprietari.

Expertul a verificat actele contabile ale asociatiei si a precizat ca aceasta suma nu a iesit din patrimoniul asociatiei.

In atare situatie,se creaza prezumtia ca plata a fost facuta de catre chemata in garantie in numele asociatiei parate.

Intrucat debitul constand in penalitati de intarziere nu se gaseste in evidentele contabile ale paratei si cum acest lucru se datoreaza chematei in garantie,care a avut calitatea de administrator si avand in vedere ca aceasta si-a angajat,la data predarii gestiunii, raspunderea pentru situatia financiar contabila a asociatiei,instanta apreciaza ca cererea de chemare in garantie este intemeiata.

Instanta nu poate sa retina apararile chematei in garantie in sensul ca proprietarii au recunoscut ca datoreaza penalitatile de intarziere si si-au luat angajamentul de a plati deoarece nu s-au depus angajamentele pentru toti debitorii, angajamentele depuse la dosar nu sunt datate,nu cuprind penalitatile datorate si modul de calcul al acestora.

Avand in vedere considerentele expuse, in baza art 60 cod procedura civila instanta urmeaza sa admita cererea de chemare in garantie si sa oblige chemata in garantie la plata catre parata, ca parte cazuta in pretentii, a sumelor de 5837,49 lei reprezentand penalitati de intarziere si 433,5 lei cheltuieli de judecata.

Etichete: