Top

Emiterea unei somatii de plata pentru suma de 304,55 RON lei, reprezentand contravaloare servicii, si penalitati de 0,1 % zi intarziere corespunzatoare debitului de 304,55 RON lei, calculate conform Legii nr. 51/2006

SENTINTA CIVILA Nr. 1354

Sedinta publica de la 05 Mai 2009

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta cu nr. 1327 din 01-04-2009, creditoarea S.C.’’C’’S.A. B a chemat in judecata pe debitorul P C, solicitand emiterea unei somatii de plata pentru suma de 304,55 RON lei, reprezentand contravaloare servicii, si penalitati de 0,1 % zi intarziere corespunzatoare debitului de 304,55 RON lei, calculate conform Legii nr. 51/2006.

In motivarea cererii, creditoarea S.C.’’C’’S.A. B arata ca a prestat servicii de salubrizare debitorului P C. Debitorul P C avea obligatia sa plateasca facturile in termen de 30 zile de la scadenta, in caz contrar urmand sa se calculeze majorari de intarziere. Debitorul P C nu a contestat facturile emise.

In drept, creditoarea a invocat dispozitiile art. 1073 si urm. C.civ., OG nr. 5/2001.

Cererea a fost timbrata cu taxa de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.

In dovedirea cererii, creditoarea a folosit proba cu acte.

Debitorul P C nu a formulat intampinare.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:

In baza contractului incheiat (nr. 12712/02-05-2007), creditoarea S.C.’’C’’S.A. B a prestat servicii publice de salubrizare debitorului P C. Conform art. 8 pct. 13 din contract, utilizatorul are obligatia sa achite contravaloarea facturii pentru serviciile publice de salubrizare prestate de operator, in termenul prevazut, in caz contrar, urmand sa plateasca majorari de intarziere conform art. 14 pct. 4 din acelasi contract.

Conform art. 42 alin. 10 din Legea nr. 51/2006, ‘’neachitarea facturii de catre utilizator in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere stabilite conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

a) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei;

b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;

c) valoarea totala a penalitatilor nu va depasi valoarea facturii si se constituie in venit al operatorului’’.

Instanta constata ca datoriile debitor catre creditoare sunt in valoare de 304,55 RON lei, cuantumul acestora rezultand din situatiile debitului si din facturile depuse la dosarul cauzei. Cu privire la penalitatile de intarziere solicitate, instanta va face aplicarea art. 42 alin. 10 din Legea nr. 51/2006.

Pentru considerentele retinute, instanta apreciaza ca actiunea dedusa judecatii este intemeiata, urmand a fi admisa, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art. 1 din OG nr. 5/2001

In temeiul art. 6 alin. 2 din OG nr.5/2001, va dispune emiterea unei ordonante ce va contine somatia de plata catre creditoare, precum si termenul de plata.

In temeiul art. 274 Cpc, debitorul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata efectuate de creditoare.

Ordonanta se va comunica de indata fiecarei parti prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, conform art. 6 alin 4 din OG nr. 5/2001.

Admite cererea formulata de creditoarea S.C.’’C’’S.A. B impotriva debitorul P C.

Someaza debitorul sa plateasca creditoarei in termen de 30 de zile de la comunicarea ordonantei suma de 304,55 RON lei, reprezentand contravaloare servicii, precum si penalitati de intarziere corespunzatoare debitului de 304,55 RON lei, penalitati calculate conform art. 42 alin. 10 din Legea nr. 51/2006.

Obliga pe debitor sa plateasca creditoarei cheltuieli de judecata de 40,50 RON lei.

Impotriva ordonantei debitorul poate formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare.

Etichete: