Top

Cheltuielile de judecată. Onorariul de avocat. Micşorare. Condiţii

Prin decizia civilă nr.170 din 27 ianuarie 2006 Curtea de Apel Suceava a respins recursul pârâtului, ca tardiv.

Totodată, acesta a fost obligat să plătească intimaţilor suma de 1000 RON – onorariu avocat -, cu titlu de cheltuieli de judecată din recurs.

Onorariul de avocat , care figurează în documentul existent la dosar, în cuantum de 2620 RON, apare fără justificare în raport cu munca îndeplinită de apărătorul reclamanţilor şi al intervenientei în această fază a procesului, fără întâmpinare, un singur termen în soluţionare pe excepţia tardivităţii a căii de atac, aşa încât se va proceda la micşorarea sa, potrivit art. 274 alin.3 din Codul de procedură civilă.

Ţinând seama de cadrul juridic existent, soluţia instanţei este corectă.

În procesul civil, la cerere, partea care cade în pretenţii va fi obligată să plătească cheltuielile de judecată, avansate de cealaltă parte. Din care face parte şi onorariul de avocat.

Art. 274 alin.2 din Codul de procedură civilă, prevede că judecătorii nu pot micşora taxele de timbru, plata experţilor, despăgubirea martorilor, precum şi orice alte cheltuieli doveditoare.

Excepţie face onorariul de avocat.

Potrivit art. 274 alin.3 din Codul de procedură civilă, judecătorii au dreptul să micşoreze – sau, dimpotrivă, să mărească – onorariile avocaţilor potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari faţă de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

Prin urmare, în considerarea tabloului onorariilor minimale, două sunt criteriile de apreciere, anume valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat şi în ambele ipoteze onorariul respectiv trebuie să fie nepotrivit de mic sau de mare.

În speţă, instanţa a constatat motivat că onorariul, faţă de munca îndeplinită de avocat , a fost nepotrivit de mare.

Recurentul are posibilitatea de a-şi recupera diferenţa de onorariu de la beneficiarul plăţii nedatorate, prevalându-se de o acţiune în restituire, izvorâtă din contractul de asistenţă juridică, pe calea dreptului comun, înăuntrul termenului general de prescripţie extinctivă.

Etichete: