Top

Curtea de Apel Iasi – Secţia Comercial

Prin decizia comercială nr. 652/29.11.2004 a Curţii de Apel Iaşi, s-a admis recursul promovat de G.L. împotriva sentinţei civile nr. 180/E/11.02.2004 a Tribunalului Iaşi pe care o modifică în tot, în sensul că admite cererea completatoare a sentinţei civile nr. 2698/04.11.2003 a reclamantului G.L. în contradictor cu pârâta Societatea de Asigurare „OMNIASIG” S.A. Bucureşti – Sucursala Iaşi. Obligă pe pârâta S.C „OMNIASIG” S.A la plata dobânzii legale aferente sumei de 104 729 572 lei. Respinge recursul declarat de S.C. „OMINASIG” S.A Sucursala Iaşi, împotriva aceleiaşi sentinţe civile. O obligă pe intimata-recurentă S.C. „OMNIASIG” S.A – Sucursala Iaşi la plata cheltuielilor de judecată către reclamantul O.G.

S-a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 2698/E/04.11.2003 instanţa de fond a obligat pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma de 104 729 572 lei, echivalentul a 31 961 franci francezi, reprezentând costul operaţiei chirurgicale efectuată în Franţa, dar a omis să se pronunţe asupra dobânzilor legale solicitate.

Prin cererea completatoare, reclamantul G.L. a solicitat ca instanţa de fond să se pronunţe şi cu privire la dobânzile legale cât şi la cheltuielile de judecată.

Poliţa de asigurare atestă că asigurarea nu acoperă accidente sau îmbolnăviri determinate de afecţiuni ori stări patologice existente înainte ca asiguratul să-i înceapă călătoria în Franţa, exceptând măsurile de urgenţă necesare pentru salvarea vieţii, iar expertiza medicală pune în evidenţă că intervenţia chirurgicală a fost oportună şi absolut necesară la momentul diagnosticării. Conform referatului de plată, OMNIASIG recunoaşte că intervenţia chirurgicală pentru hernie a fost urgentă şi că altfel era pusă în pericol viaţa asiguratului. Aşadar, s-a confirmat existenţa riscului, iar apărările făcute ulterior de asigurator sunt nefondate.

Suma datorată şi modalitatea de calcul nu a fost contestată fiind luată din referatul de plată al OMNIASIG din 16.11.2000 (fila 13 punctul 11). Asupra cheltuielilor de judecată instanţa de fond trebuia să se pronunţe, iar dacă nu a făcut-o se impunea modificarea sentinţei.

Pentru toate aceste considerente, s-a adoptat decizia conform dispozitivului menţionat în precedent.

Decizia comercială nr. 652/29.11.2004

Etichete: