Top

Despagubiri

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x/189 din 22.05.2009, reclamantul B M. ACa chemat in judecata paratii SC Omniasig SA B, prin Sucursala V, si S FA, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa fie obligata parata SC Omniasig SA B sa plateasca reclamantului suma de 12.386 lei, reprezentand despagubiri civile pentru prejudiciul cauzat autovehiculului proprietatea reclamantului de catre paratul S FA la data de 8.11.2008;

– sa fie obligata parata SC Omniasig SA B sa plateasca reclamantului despagubiri pentru lipsa de folosinta a autovehiculului proprietatea reclamantului, avariat la data de 8.11.2008, pana la plata efectiva a c/valorii reparatiilor la autovehicul.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 8.11.2008, orele 17, autoturismul „Peugeot 206”, proprietatea sa, al reclamantului, inmatriculat cu nr. XX, a fost avariat partial de catre autoutilitrara Mercedez Benz YY, condusa de paratul S FA. Pentru aceasta fapta, paratul a fost sanctionat contraventional prin procesul-verbal de constatarea contraventiei seria CC nr. din 8.11.2008. Deoarece autoutilitara condusa de parat era asigurata de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente la SC Omniasig SA, reclamantul s-a adresat asiguratorului SC Omniasig pentru a fi despagubit cu suma reprezentand c/valoarea reparatiilor efectuate la autoturismul proprietatea sa, insa asiguratorul a refuzat plata acestei sume.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, adresa nr17.02.2009 emisa de SC Servunion SRL I, deviz de lucrari, procesul-verbal de constatarea contraventiei seria CC nr. din 8.11.2008 incheiat de Politia B, declaratia data de S FA la Politia B la data de 8.11.2008.

Parata SC Omniasig SA a formulat intampinare, prin care a solicitat suspendarea judecatii cauzei pentru motivul ca la Parchetul de pe langa Judecatoria B reclamantul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de fals in declaratii si inselaciune.

SC Omniasig a depus la dosar, in copie, plangerea penala formulata impotriva numitilor B M. ACsi S FA, precum si dosarul de daune auto RCA/VS/2008 nr. 1456/14.11.2008.

Paratul S FA a formulat intampinare, prin care a recunoscut ca el a fost cel care a avariat autoturismul proprietatea petentului si ca este de acord ca reclamantul sa fie despagubit de catre SC Omniasig.

La termenul de judecata din 1.10.2009, reclamantul a precizat ca renunta la judecata cererii prin care a solicitat sa fie obligata parata SC Omniasig SA B sa plateasca reclamantului despagubiri pentru lipsa de folosinta a autovehiculului proprietatea reclamantului, avariat la data de 8.11.2008, pana la plata efectiva a c/valorii reparatiilor la autovehicul- precizarile de la fila 111 dosar.

Prin Incheierea pronuntata in cauza la data de 1.10.2009, instanta a dispus, in baza art. 244 pct.2 Cod.proc.civ., suspendarea judecatii actiunii in despagubiri civile, formulata de reclamantul B M. Alex Constantin, impotriva paratilor SC Omniasig SA- Sucursala V si S FA, pana la solutionarea definitiva a cauzei penale ce face obiectul dosarului nr. V/P/11.06.2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria B.

In considerentele incheierii mentionate s-a retinut ca, potrivit adresei nr. V/P/2009 din 16.09.2009, comunicata instantei de catre Parchetul de pe langa Judecatoria B, sub nr. V/P/11.06.2009 a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria B plangerea penala formulata de SC Omniasig SA –Sucursala V impotriva numitilor B ACsi S FA, pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 292 si art. 215 Cod penal, fapte comise la data de 14.11.2008. Aceasta plangere a fost trimisa spre solutionare la Politia B.

Totodata, potrivit adresei nr. 275836 din 30.09.2009, emise de Politia Mun. B, la Politia B se afla in lucru dosarul nr. V/P/2009, privind pe numitii B ACsi S FA.

Impotriva Incheierii pronuntate la data de 1.10.2009, a formulat recurs B M. Alex Constantin.

Solutionand recursul, Tribunalul V a pronuntat decizia civ. nr. 94/R/25.01.2010, prin care a fost admis recursul inmpotriva incheierii din data de 1.10.2009 a Judecatoriei B din dosarul nr. x/189/2009, incheiere care a fost casata si cauza a fost trimisa la Judecatoria B pentru continuarea judecatii.

In considerentele deciziei civ. nr. 25.01.2010 s-a retinut ca, prin adresa nr. V/P/15.12.2009, Parchetul de pe langa Judecatoria B a comunicat ca nu s-a inceput urmarirea penala fata de B Alex Constantin.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatarea contraventiei seria CC nr. din 8.11.2008, incheiat de Politia B, paratul S FA a fost sanctionat cu amenda de 256 lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 108 lit.b pct.3 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie mentionat s-a retinut ca, la data de 8.11.2008, ora 17, in timp ce conducea autoutilitara YY pe str. V. P din mun. B, S FA nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de mers inapoi, motiv pentru care a intrat in coliziune cu autovehiculul „Peugeot 206” inmatriculat cu nr. XX, care era stationat.

Prin declaratia data la Politia B la data de 8.11.2008, S FA si-a recunoscut vinovatia in producerea coliziunii din aceeasi data.

Prin Autorizatia de reparatii seria CR nr. 8.11.2008, emisa de Politia B, s-a incuviintat ca autovehiculul „Peugeot 206” XX sa intre in reparatii.

Autoutilitara Mercedez Benz YY, condusa de S FA, proprietatea SC Genfructa SRL B, era asigurata de raspundere civila la SC Omniasig SA, cu polita de asigurare nr. 000910619 din 30.10.2008, valabila pentru perioada 2.11.2008-1.05.2009.

In polita de asigurare nr. din 30.10.2008, s-a consemnat ca limita de despagubire pentru pagube materiale este de 150.000 Euro pentru anul 2008 si de 300.000 Euro pentru anul 2009.

Prin procesul-verbal de constatare din data de 14.11.2008, intocmit de SC Omniasig, au fost constatate avariile cauzate autovehicului XX, astfel: capota motor; balamale capota; ochelar far stg; ochelar far dr.; proiector ceata; intarit bara; electroventilator; suport GMV; radiator racire; carenaj fata; aripa stg + dr. fata; usa dr. fata.

Prin cererea din data de 14.11.2008, B ACa solicitat despagubiri de la SC Omniasig SA

La SC Omniasig SA a fost intocmit dosarul de daune auto RCA/VS/2008 nr. 1456/14.11.2008.

La data de 27.11.2008, reclamantul a dus autoturismul XX la SC Servunion Iasi pentru a fi reparat.

Din devizul de lucrari intocmit de SC Servunion Iasi, rezulta ca reparatiile efectuate la autoturismul XX, proprietatea reclamantului, sunt in valoare totala de 12.386 lei.

Prin referatul de plata nr. RCA/VS/08/1456, intocmit de SC Omniasig din data de 13.01.2009, s-a consemnat ca „avariile nu se justifica din dinamica” deoarece autovehiculul asiguratului, Peugeot 206 XX, nu are nicio avarie. S-a mai consemnat ca inspectorul de daune care a efectuat constatarea la autovehiculul avariat, a constatat ca autovehiculul avariat avea la radiator urme pronuntate de uzura si reparatie prin lipire, capota motor avea un start pronuntat de chit in zona avariata, ceea ce denota ca acest autovehicul mai fusese implicat in alte evenimente rutiere.

Ulterior, SC Servunion Iasi a solicitat de la SC Omniasig acceptul de plata pentru suma de 12.386 lei.

Totodata, prin Notificarea comunicata catre reclamantul B A C, SC S I a solicitat acestuia sa plateasca suma de 12.386 lei, reprezentand c/valoarea lucrarilor de reparatii efectuate la autoturismul „Peugeot 206” XX, deoarece SC Omniasig a refuzat sa dea acceptul de plata a acestei sume.

Potrivit sustinerilor reclamantului, autoturismul XX se afla si in prezent la sediul SC Servunion Iasi, deoarece Omniasig nu a platit c/valoarea reparatiilor efectuate la autoturism.

Potrivit art.481 alin.2 din Legea nr. 136 /1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, „Contractul de asigurare atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule. Incheierea contractului de asigurare de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeste cu polita de asigurare/documentul Carte Verde”.

Potrivit art. 49 alin.1 din aceeasi lege, „Asiguratorul acorda despagubiri, in baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule (…)”.

Articolul 55 alin.1 din legea mentionata, prevede ca despagubirile se platesc de catre asigurator persoanelor fizice sau juridice pagubite.

In cursul judecatii, parata SC Omniasig a solicitat efectuarea unei expertize th. judiciare auto, pentru a dovedi ca refuzul de plata al despagubirilor este intemeiat. Aceasta cerere a fost apreciata de catre instanta ca nefiind necesara, dat fiind ca, asa cum a retinut Tribunalul V prin decizia civ. nr. 25.01.2010, nu a fost inceputa urmarirea penala impotriva lui B ACsi S FA.

Fata de cele de mai sus, retinand ca reclamantul a facut dovada prejudiciilor cauzate constand in avariile inregistrate la autoturismul sau, cererea prin care reclamantul a solicitat ca parata SC Omniasig SA B sa-i plateasca suma de 12.386 lei, reprezentand despagubiri civile pentru prejudiciul cauzat autovehiculului proprietatea sa, al reclamantului, de catre paratul S FA la data de 8.11.2008, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, parata SC Omniasig SA, prin Sucursala V, va fi obligata, sa plateasca reclamantului suma de 12.386 lei, reprezentand despagubiri civile pentru prejudiciul cauzat autovehiculului „Peugeot 206” XX, proprietatea reclamantului.

Potrivit art. 246 Cod.proc.civ., se va lua act ca reclamantul a renuntat la judecata cererii prin care a solicitat sa fie obligata parata SC Omniasig SA B, prin Sucursala V, la plata catre reclamant a despagubirilor cauzate prin lipsa de folosinta a autovehiculului proprietatea reclamantului, avariat la data de 8.11.2008, pana la plata efectiva a c/valorii reparatiilor la autovehicul.

Reclamantul a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.831,42 lei (826,42 lei taxa judiciara de timbru; 5 lei timbru judiciar; 1.000 lei onorariu avocat).

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., parata SC Omniasig SA, prin Sucursala V, va fi obligata sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata efectuate in cauza.

Cererea pentru plata c/valorii reparatiilor la autoturism a fost legal timbrata, cu taxa judiciara de timbru sus aratata.

Etichete: