Top

Nesemnarea minutei de catre judecator. Sanctiune.

Prin sentinta civila nr.1206 din 26.11.2004 Judecatoria Gura Humorului a admis plangerea petentului F.V., a desfiintat hotararea atacata si a reconstituit acestuia dreptul de proprietate pentru suprafata de 2,5963 ha pasune cat si pentru suprafata de 0,5432 ha teren padure.

Prin decizia civila nr.415 din 29.03.2005 Tribunalul Suceava a admis apelurile declarate de Comisia Judeteana Suceava si Directia Silvica Suceava, a schimbat in tot sentinta si a respins plangerea ca nefondata.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs petentul F.V. care a criticat solutia pentru nelegalitate si a solicitat modificarea acesteia in sensul respingerii apelurilor declarate de parate si mentinerea hotararii instantei de fond, invocand dispozitiile art.304 pct.9 si 10 Cod procedura civila.

Examinand recursul, Curtea a constatat ca este intemeiat pentru considerentul ce urmeaza.

Potrivit art.258 (1) Cod procedura civila dispozitivul hotararii se semneaza de judecatorii „sub sanctiunea nulitatii”, ori in prezenta cauza minuta nu a fost semnata de presedintele completului de judecata, asa incat Curtea, in baza art.312 alin. 1 raportat la art.304 pct.5 Cod procedura civila, a admis recursul, a casat decizia atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

( C.A.Suceava dec.civ.1578/17.10.2005)

Etichete: