Top

Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Natura juridica a terenurilor dobandite de soti anterior anului 1954.

Prin actiunea adresata Judecatoriei Vatra Dornei, inregistrata sub nr. 2354/2.12.2004, reclamantii G.E. si altii au chemat in judecata pe paratele Directia Silvica Suceava, Comisia Judeteana Suceava si Comisia comunala de fond funciar Saru Dornei si au solicitat instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea hotararii nr. 2047/23.09.2004, emisa de secund parata si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha padure.

In expunerea motivelor de fapt, reclamantii au aratat ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate dupa autorii M. C. si M.I., facand dovada dreptului de proprietate asupra terenului prin extrasul din tabelul padurilor intocmit in anul 1948 de Ocolul Silvic Neagra Sarului.

Prin sentinta civila nr. 297/22.03.2005, Judecatoria Vatra Dornei a admis actiunea formulata de reclamanti, s-a dispus desfiintarea hotararii nr. 2047/23.09.2004 si s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 5 ha padure.

S-a motivat ca reclamantii au facut dovada dreptului de proprietate asupra suprafetei solicitate, singurul motiv pentru care s-a respins cererea la Comisia Judeteana fiind legat de neclaritatea stabilirii amplasamentului.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata Directia Silvica Suceava.

Prin decizia civila nr. 1030 din 07.07.2005, Tribunalul Suceava a respins apelul ca nefondat.

Tribunalul a retinut ca petentii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate dupa defunctii M. C. si M. I. iar regimul separatiei de patrimoniu nu s-a dovedit.

Impotriva deciziei civile mai sus aratate, a formulat recurs Regia Nationala a Padurilor – Directia Silvica Suceava.

Motivandu-si recursul, Directia Silvica Suceava a aratat ca s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului-padure dupa autoarea M. I., persoana care nu figureaza ca autoare deposedata, iar, in speta nu s-a dovedit comunitatea de patrimoniu al sotilor M.

Analizand cauza, prin prisma motivelor de recurs invocate, motive care pot fi incadrate in cazul prev. de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, Curtea a constatat ca recursul este fondat.

Obiectul cauzei l-a constituit cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la suprafata de 5 ha teren cu vegetatie forestiera dupa defuncta M.I. si nu dupa defunctul M. C., sotul acesteia, asa cum au retinut instantele inferioare.

Pentru autoarea M. I. nu s-a facut dovada ca ar fi fost proprietara deposedata de padure, in acceptiunea art. 6 din Legea 1/2000 iar separatia de patrimonii ale sotilor era regula si nu exceptia, anterior anului 1954, exceptie care nu a fost dovedita in cazul de fata.

Avand in vedere aceste considerente, in conf. cu art. 312 pct. 1 Cod procedura civila, Curtea a admis recursul, a modificat decizia atacata, in sensul admiterii apelurilor si a schimbarii sentintei civile atacate. Plangerea formulata de petenti a fost respinsa ca nefondata.

(C.A. Suceava dec. civ. nr.1851/ 14.11.2005)

Etichete: