Top

Invocarea in recurs a neanalizarii de catre instanta de apel a cererii de aderare formulata de parat. Consecinte.

Municipiul Suceava, prin primar, a solicitat desfiintarea hotararilor Comisiei Judetene Suceava de aplicare a legii fondului funciar nr. 1198/04 si, in fond, sa i se restituie, in raport de prevederile art. 12 alin. 6 din Legea 1/2000, suprafata de 177 ha teren cu vegetatie forestiera, aflat pe raza municipiului Suceava.

Judecatoria Suceava a admis actiunea asa cum a fost formulata.

Tribunalul Suceava a respins ca nefondat apelul Comisiei Judetene, cu motivarea ca terenul in litigiu a fost atribuit reclamantului pentru impadurire.

Regia Nationala a Padurilor – Directia Silvica Suceava a declarat recurs pentru motive ce se incadreaza in art. 304 pct. 5 si 9 Cod procedura civila, aratand ca instanta nu s-a pronuntat fata de cererea sa de aderare la apelul paratei si nu i-a analizat sustinerile referitoare la faptul ca parte din suprafata de 177 ha a apartinut inainte de decretele de nationalizare, unor persoane fizice sau juridice care au fost expropriate.

Recursul este fondat.

Intr-adevar recurenta a formulat o cerere de aderare la apel conform art. 293 Cod procedura civila care nu a fost solutionata de Tribunal, incat in temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civila raportat la art. 312 alin. 3 Cod procedura civila, s-a admis recursul si casat partial decizia, cu trimitere spre rejudecare la aceeasi instanta.

( C.A.Suceava dec.civ.nr.1644/21.10.2006)

Etichete: