Top

Pensie anticipata partiala. Neîndeplinirea conditiilor prevazute în art. 50 din Legea nr. 19/2000.

Prin cererea adresata Tribunalului Constanta, înregistrata sub nr. 1963/118/2008, reclamantul G.I.S. a contestat decizia nr. 3331 din 20.02.2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Constanta prin care i s-a respins cererea de acordare a pensiei anticipate partiale. Acesta a solicitat în finalul actiunii anularea deciziei contestate si obligarea pârâtei sa reanalizeze cererea sa de pensionare.

Reclamantul a aratat ca pârâta a interpretat gresit prevederile privind stagiul de cotizare realizat în perioada în care a avut calitatea de ofiter activ în cadrul M.Ap.N. fata de prev. art. 194 (1) raportat la prev. art. 38 si 40 don Legea nr. 19/2000, întrucât stagiul de contributie realizat în aceasta perioada trebuie recunoscut în sistemul public de asigurari sociale.

A mai aratat ca îndeplineste si conditia de a avea vârsta cu cel mult 5 ani mai mica decât vârsta standard de pensionare.

La termenul de judecata din 14.05.2008 reclamantul a solicitat obligarea pârâtei sa îi admita cererea de pensionare anticipata partiala cu luarea în considerare si a celor 17 ani vechime, facând referire la perioada de stagiu de peste 17 ani în sistemul militar de asigurari sociale.

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea contestatiei.

În motivarea întâmpinarii a aratat ca reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de numai 20 ani, 3 luni si 21 de zile din care 1 an si 9 luni aferent stagiului prestat în grupa II de munca de 7 ani, 3 luni si 5 zile astfel încât nu a depasit stagiul de cotizare care este de 33 ani si 8 luni.

A mai aratat ca stagiul de 17 ani 1 luna si 9 zile realizat în sistemul militar nu poate fi avut în vedere din prisma prev. art. 194 al.1 din Legea nr. 19/2000 care face referire la alte drepturi de asigurari sociale în sensul art. 98 din lege.

Prin sentinta civila nr. 215 din 2.06.2008 pronuntata de Tribunalul Constanta s-a admis contestatia formulata de reclamantul G.I.S., a fost anulata decizia nr. 3331 din 20.02.2008 emisa de Casa Judeteana de pensii Constanta si a fost obligata pârâta sa emita în favoarea reclamantului o decizie de acordare a pensiei anticipate partiale.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la Casa Judeteana de Pensii Constanta sub nr. 3331/28.06.2007 reclamantul a solicitat acordarea pensiei anticipate partiale.

Prin decizia nr. 3331/20.02.2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Constanta s-a respins cererea de acordare a pensiei anticipate partiale.

În cuprinsul acesteia, s-a retinut ca nu sunt îndeplinite prev. art. 50 din legea nr. 19/2000 în sensul ca petentul „are stagiul de cotizare mai mic decât stagiul complet” si „ are vârsta cu cel mult 5 ani mai mica decât vârsta standard”.

Din aceasta formulare contradictorie nu rezulta daca în opinia pârâtei reclamantul îndeplineste sau nu conditia privind vârsta minima.

S-a mai retinut de asemenea ca în conformitate cu art. 50 (11) din Legea nr. 19/2000 perioadele asimilate nu se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale.

Potrivit art. 50 (1) din legea nr. 19/2000 asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

În aceste conditii, potrivit anexei nr. 3 la Legea 19/2000, anexa care cuprinde vârstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilir 2001 – martie 2015, reclamantul trebuia sa aiba cel putin vârsta de 58 de ani si o luna, adica cu cel mult 5 ani mai mica decât vârsta standard de 63 ani si o luna si un stagiu de cotizare de cel putin 31 de ani si 2 luni.

Din copia buletinului de identitate rezulta ca reclamantul este nascut la 1.01.1948, deci la data formularii cererii de acordare a pensiei anticipate partiale îndeplinea conditia vârstei minime impuse de lege.

În conformitate cu art. 50 (11) din Legea 19/2000, text care se refera în mod special la pensia anticipata partiala, prevede ca la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prev. la art. 38 al.1 lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Asadar, într-un text special referitor la pensia anticipata partiala, legiuitorul a înteles sa excluda din calculul stagiului de cotizare care poate fi avut în vedere pentru stabilirea dreptului la pensie anticipata partiala numai perioadele în care asiguratul a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii si în care a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus iar nu si alte perioade.

Daca legiuitorul ar fi urmarit sa nu includa în perioada de stagiu pentru calculul pensiei anticipate partiale stagiul realizat în alte sisteme, legiuitorul ar fi putut indica în mod expres aceasta exceptie în al. 11 al art. 50 din lege. Cum însa în enumerarea exhaustiva cuprinsa în acest text legal nu se face referire la excluderea perioadei în care asiguratul a cotizat într-un alt sistem, nu se poate institui o exceptie în plus fata de prevederile legale.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs Casa Judeteana de Pensii Constanta.

Critica sentintei recurate vizeaza, în esenta, urmatoarele:

Reclamantul nu îndeplineste conditiile prevazute de lege motivat de faptul ca stagiul complet de cotizare prev. de Legea nr. 19/2000 este de 33 ani si 8 luni, iar stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii este de 20 ani, 3 luni si 21 zile.

Intimatul reclamant sustine în mod gresit ca institutia pârâta ar fi trebuit sa ia în calcul si stagiul realizat în sisteme neintegrate, respectiv perioada de 17 ani, 1 luna si 9 zile desfasurata în sistemul militar.

Potrivit art. 194 al.1 si 2 din Legea nr. 19/2000 „Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.

În textul de lege mai sus mentionat legiuitorul a indicat în mod expres tipurile de pensie în vederea deschiderii dreptului de pensie, fara a indica pensia anticipata partiala.

În mod eronat instanta de fond a apreciat ca prin sintagma „Alte drepturi de asigurari sociale” se întelege si pensia anticipata partiala.

Legiuitorul a înteles sa arate prin Capitolul V intitulat „Alte drepturi de asigurari sociale” ca asiguratii din sistemul public beneficiaza si de alte masuri de protectie sociala exemplificate în art. 98 al.1 din Legea nr. 19/2000: „Asiguratii sistemului public au dreptul în afara de pensie la : (f) ajutor de deces.

Analizând sentinta recurata din prisma criticilor formulate Curtea a admis recursul ca fondat pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea înregistrata la Casa Judeteana de Pensii Constanta sub nr. 3331/28.06.2007 reclamantul a solicitat acordarea pensiei anticipate partiale.

Prin decizia nr. 3331 din 20.02.2008 emisa de Casa Judeteana de Pensii Constanta s-a respins cererea de acordare a pensiei anticipate partiale, motivat de faptul ca nu sunt îndeplinite prevederile art. 50 din Legea 19/2000, în sensul ca petentul are stagiul de cotizare mai mic decât stagiul complet si are vârsta cu cel mult 5 ani mai mica decât vârsta standard.

De asemenea, s-a retinut ca în conf. cu art. 50 (11) din Legea 19/2000 perioadele asimilate nu se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale.

Potrivit art. 194 al.1 din Legea 19/2000 „între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de lege.

(2) în situatia prevazuta la al.1 prestatiile de asigurari sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

În textul de lege mentionat mai sus, legiuitorul a indicat în mod expres tipurile de pensie pentru care se recunosc reciproc stagiile de cotizare, fara a indica si pensia anticipata partiala.

Legea cadru nr. 19/2000 indica în mod expres în cuprinsul acesteia, prin art. 40, care sunt tipurile de pensie de care pot beneficia asiguratii, iar prin art. 98 sunt indicate celelalte drepturi de asigurari sociale de care pot beneficia asiguratii.

Stagiul de cotizare realizat în sisteme neintegrate nu poate fi fructificat pentru stabilirea pensiei anticipate sau pensiei anticipate partiale.

În mod eronat instanta de fond apreciaza ca prin sintagma „alte drepturi de asigurari sociale” se întelege si pensia anticipata partiala.

Potrivit art. 98 al.1 din Legea nr. 19/2000 asiguratii sistemului public, au dreptul, în afara de pensie la:

a) concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

b) prestatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

c) concediu si indemnizatie pentru maternitate;

d) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului;

e) concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului;

f) ajutor de deces.

Prin urmare, prin sintagma „alte drepturi de asigurari sociale „legiuitorul a înteles în mod evident sa se refere la drepturile sociale enumerate în Capitolul V, art. 98 al.1 din Legea 19/2000, intitulat chiar „Alte drepturi de asigurari sociale”, neputându-se interpreta ca s-ar fi avut în vedere celelalte tipuri de pensie, care sunt enumerate distinct prin Capitolul IV art. 40 din acelasi act normativ.

Daca se are în vedere numai stagiul realizat în sistemul public de asigurari sociale, reclamantul nu îndeplineste conditia privind stagiul minim de cotizare, astfel ca în mod corect Casa Judeteana de Pensii Constanta a respins cererea de acordare a pensiei anticipate partiale.

Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art. 312 Cod pr. civila Curtea a admis recursul formulat si a modificat în tot sentinta recurata în sensul respingerii contestatiei ca nefondata.

Etichete: