Top

Pericol social. Art.18 ind.1 Cod penal Infracţiunea de evaziune fiscală,prev. de art.241/2005. Faţă de împrejurarea că inculpatul a avut o poziţie procesuală sinceră, că prejudiciul cauzat părţii civile este modic

Pericol social. Art.18 ind.1 Cod penal

Infractiunea de evaziune fiscala,prev.

de art.241/2005.

Fata de împrejurarea ca inculpatul a

avut o pozitie procesuala sincera, ca

prejudiciul cauzat partii civile este modic

si a fost integral recuperat, se justifica

aplicarea prevederilor art.18 ind.1 Cod penal.

Decizia penala nr.340/AP/21.11.2008

Prin sentinta penala nr.196/29.05.2008 pronuntata de Judecatoria Târgu Neamt, în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.b 1 Cod procedura penala si art.10 din Legea nr.241/2005, a fost achitat inculpatul, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art.6 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal.

În baza art.181 raportat la art.91 lit.c Cod penal, s-a aplicat inculpatului sanctiunea de 1000 lei, amenda cu caracter administrativ.

S-a constatat recuperat prejudiciul cauzat partii civile A.N.A.F. Bucuresti prin Directia Generala a Finantelor Publice Neamt .

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca, inculpatul, în calitate de administrator al unei societati comerciale, în perioada septembrie 2006-ianuarie 2007 a retinut de la 6 angajati ai societatii, suma totala de 5.139 lei, reprezentând 2580 lei – C.A.S. angajati, 980 lei-contributie somaj, 2155 lei-sanatate si 124 lei – impozit pe salarii, dar nu a virat la bugetul de stat suma mentionata în termen de 30 de zile.

În cursul urmaririi penale, inculpatul a recunoscut faptul ca nu a achitat sumele datorate în termenul stabilit, întrucât a avut probleme financiare si nu a dispus de sumele necesare pentru a efectua aceste plati.

Referitor la savârsirea de catre inculpat a infractiunii de evaziune fiscala, prevazuta de art.6 din L.241/2005, fata de prejudiciul cauzat partii civile care a si fost recuperat integral, de pozitia procesuala a inculpatului, care, în cursul urmaririi penale a recunoscut savârsirea faptei si fata de dispozitiile art.10 din L.241/2005, instanta a apreciat ca prin fapta sa inculpatul a adus o atingere minima valorii ocrotite de lege si prin urmare fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

Împotriva sentintei a declarat apel parchetul de pe lânga Judecatoria Târgu Neamt.

Apelul a fost respins prin decizia penala nr.340/AP/21.11.2008 a Tribunalului Neamt, pentru urmatoarele considerente:

În mod legal instanta de fond a dispus achitarea inculpatului Tugui Petru, în temeiul art.11 pct.2 lit.a si art.10 lit.b ind.1 Cod procedura penala si i-a aplicat acestuia sanctiunea administrativa a amenzii, retinând ca prejudiciul cauzat prin neplata în termenul de 30 zile a contributiilor catre bugetul de stat, a fost modic si integral recuperat în cursul judecarii cauzei în prima instanta, inclusiv accesoriile fiscale, iar inculpatul a avut o pozitie procesuala sincera în cursul procesului penal.

Chiar daca inculpatul nu a achitat pâna la primul termen de judecata prejudiciul, nu rezulta ca acesta a procedat astfel din rea credinta, ci dimpotriva, împrejurarea ca a depus interes în acoperirea pagubei în cursul cercetarii judecatoresti, demonstreaza contrariul.

Într-adevar, prin activitatea sa, inculpatul a adus o atingere minima valorii ocrotite de lege si prin urmare fapta acestuia nu prezinta gradul de pericol social a unei infractiuni, aspect retinut în mod corect de prima instanta.

Etichete: