Top

Incompatibilitatea judecatorului. Situatia reglementata de dispozitiile art.47 Cod procedura penala. Judecator care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutia care ar putea fi data în cauza.

Domeniu asociat: Incompatibilitatea

Decizia penala nr.15/AP/20.01.2009

Prin sentinta penala nr. 302 din 16 octombrie 2008 a Judecatoriei Târgu Neamt în baza art. 11 pct. 2 lit. a cod procedura penala raportat la art. 10 lit. b Cod procedura penala s-a dispus achitarea inculpatilor pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa, prevazuta de art. 260 Cod penal.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Târgu Neamt, considerând hotarârea netemeinica, sub aspectul gresitei aprecieri a pericolului social al faptei, cu consecinta aplicarii dispozitiilor art. 181 Cod penal, având în vedere ca aplicarea unei sanctiuni administrative este disproportionata fata de urmarile faptei si starea de pericol creata.

Analizând sentinta atacata, Tribunalul Neamt a constatat ca apelul este fondat, însa pentru alte motive decât cele invocate, având în vedere urmatoarele:

Inculpatii au fost trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de marturie mincinoasa, întrucât în dosarul nr. 3771/321/2007 a Judecatoriei Târgu Neamt, acestia au facut declaratii care nu corespund adevarului. În motivarea solutiei pronuntate în dosarul sus mentionat, judecatorul care a solutionat cauza a retinut ca depozitia martorului din acea cauza, urmeaza a fi înlaturata, apreciind-o ca nesincera, fiind facuta pro causa, pentru a-l exonera de raspundere penala pe inculpatul din acea cauza .

Acelasi judecator, care a pronuntat solutia în dosarul nr. 3771/321/2007 a Judecatoriei Târgu Neamt, a solutionat si prezenta cauza în fond, desi îsi exprimase anterior parerea cu privire la vinovatia inculpatului P.D., în comiterea infractiunii de marturie mincinoasa.

Potrivit dispozitiilor art. 47 al. 2 Cod procedura penala, judecatorul care si-a exprimat anterior parerea cu privire la solutia care ar putea fi data în cauza, nu mai poate participa la judecarea acelei cauze.

Întrucât potrivit dispozitiilor art. 197 al. 2 Cod procedura penala, încalcarea dispozitiilor referitoare la compunerea instantei atrag nulitatea absoluta a actelor întocmite, în temeiul art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedura penala, instanta a admis apelul declarat, a casat în totalitate sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Etichete: