Top

Formularea unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006 nu se poate face decât în cadrul proceduri insolvenţei, până la închiderea procedurii şi descărcarea lichidatorului judiciar de orice responsabilităţi, fiind fără relevanţă neîmplinirea termenului de prescripţie prevăzut de dispoziţiile art.139.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.1119/113/2006 reclamanta creditoare Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, cu sediul în Brăila, Piaţa Independenţei nr.1, camera 513, a chemat în judecată pe pârâta Simion Anicuţa, în calitate de fost administrator al SC Com La Anicuţa SRL Brăila pentru a se dispune obligarea acesteia la plata sumei de 53.357,18 lei ROL, reprezentând avans, penalităţi, cheltuieli de judecată şi dobânzi legale calculate până la data de 28.08.2006 în cuantum de 26.934,18 lei.

S-a apreciat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.138 lit.”d” din legea nr.85/2006 pentru atragerea răspunderii personale a pârâtei, în condiţiile în care prin sentinţa nr.92/S/24.03.2006 pronunţată de Tribunalul Brăila s-a dispus închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Com La Anicuţa SRL, iar fosta administratoră a fost condamnată la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals.

Din actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr.63/S/21.05.2004 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr.2027/2004 s-a deschis procedura de reorganizare judiciară şi faliment a debitoarei SC Com La Anicuţa SRL Brăila.

În cadrul acestei proceduri a fost formulată de către creditoarea AVAS Bucureşti acţiunea de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtei Simion Anicuţa, care a fost obligată la plata echivalentului în lei al sumei de 2146,39 USD reprezentând o parte din pasivul debitoarei SC Com La Anicuţa SRL Brăila, în baza sentinţei nr.7/S/13 ianuarie 2006 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr.3003/2005, irevocabilă prin nerecurare.

Procedura de faliment a fost închisă prin sentinţa nr.92/S/24.03.2006 a Tribunalului Brăila, rămasă irevocabilă, dispunându-se şi radierea debitoarei din registrul comerţului.

Se constată astfel că reclamanta Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a formulat prezenta acţiune după închiderea procedurii de faliment, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art.135, prin închiderea procedurii judecătorul sindic şi lichidatorul judiciar sunt descărcaţi de orice îndatoriri sau responsabilităţi cu privire la procedură, debitor şi averea lui, creditori, asociaţi.

Din interpretarea dispoziţiilor Legii nr.85/2006 rezultă că o acţiune întemeiată pe art.138 nu poate fi formulat decât în cadrul procedurii insolvenţei, condiţie nerespectată de reclamanta – creditoare, care a depus declaraţie de creanţă la data de 24.06.2005, fiind reprezentată la termenul când s-a pus în discuţie închiderea procedurii de faliment – 24.03.2006.

De altfel, prevederile legale menţionate dau legilimitate procesuală administratorului judiciar/lichidatorului, iar în anumite condiţii comitetului creditorilor nu şi unui creditor individual.

Nu se pune în cauză problema prescripţiei dreptului la acţiune ci a tardivităţii cererii, astfel încât dispoziţiile art.139 din Legea nr.85/2006 nu prezintă relevanţă, neputând fi invocate ca argument în favoarea promovării prezentei acţiuni după închiderea procedurii de faliment a debitoarei SC COM LA ANICUŢA SRL.

Faţă de considerentele expuse, judecătorul sindic va respinge ca tardivă acţiunea formulată de reclamanta Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est împotriva pârâtei Simion Anicuţa.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului potrivit deciziei civile nr.75/R/31 ianuarie 2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr.1119/113/2006.

Etichete: