Top

Închiderea procedurii. Inexistenţa obiecţiunilor la notificare.

În absenţa obiecţiunilor formulate la notificare şi comunicate ulterior creditorilor cunoscuţi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii falimentului.

În exercitarea atribuţiilor legale, lichidatorul a întocmit un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la încetarea de plăţi a societăţii debitoare şi a notificat atât pe creditorii cunoscuţi, cât şi pe cei care nu au putut fi identificaţi în cursul procedurii, prin publicitate, în vederea înregistrării creanţelor.

La 10.07.2001, lichidatorul a întocmit, potrivit art. 96 din Legea nr.64/1995 republicată, un tabel preliminar al obligaţiilor, iar după epuizarea termenelor procedurale s-a afişat şi înregistrat tabelul definitiv, constatându-se că nu au fost formulate contestaţii asupra cuantumului ori rangului de prioritate.

La 10.10.2001 a fost prezentat judecătorului sindic şi creditorilor un nou raport, în care s-a consemnat că nu au putut fi depistate bunuri ale debitoarei, prin a căror valorificare să fie obţinute fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi satisfacerea creanţelor declarate.

În aceste condiţii, creditoarea care a iniţiat procedura – societate bancară – a propus închiderea procedurii.

În absenţa obiecţiunilor formulate la această propunere, notificată ulterior creditorilor cunoscuţi, judecătorul sindic va dispune închiderea procedurii falimentului.

(sentinţa civilă nr. 2970 COM/ 14.11.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: