Top

Constituirea unei garanţii mobiliare după data deschiderii procedurii. Lipsa acordului judecătorului sindic. Nulitate.

Potrivit art. 86 pct. 5 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, orice constituire de garanţii reale mobiliare după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment al debitorului este nulă, cu excepţia cazului în care a fost încuviinţată de judecătorul sindic ori a cazurilor prevăzute de lege.

Contractul de garanţie mobiliară reală, în temeiul căruia creditoarea – societate bancară a formulat cererea de înscriere pe tabelul obligatiilor debitoarei în faliment, a fost încheiat la 07.12.2000, deci ulterior datei de 20.11.2000 la care s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului.

Contestaţia lichidatorului faţă de natura de creanţă garantată a sumelor invocate, este întemeiată.

Art. 86 pct. 5 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 prevede că orice constituire de garanţii reale mobiliare după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment al debitorului este nulă, cu excepţia cazului în care a fost încuviinţată de judecătorul sindic ori a altor cazuri prevăzute de lege.

Acest text, în acord cu prevederile art. 40 din Legea nr. 64/1995 republicată, interzice constituirea de garanţii reale mobiliare asupra bunurilor din averea debitoarei, ori în speţă, creditoarea nu a obţinut acordul judecătorului sindic pentru efectuarea acestei operaţiuni juridice.

(sentinţa civilă nr. 593 COM/ 06.02.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: