Top

Cereri

JUDECĂTORIA BACĂU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1220 de la 15 Iulie 2010

Obiect:”plângere împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală”

(Cod:37)

Asupra plângerii împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală constată următoarele:

Petentul a formulat plângere împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală nr. 3118/P/2009 adoptată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria care a fost confirmată prin ordonanţa nr. 2265/II/2/2009 din 04.02.2010 a prim-procurorului acestei unităţi a Ministerului Public.

Cauza penală a fost înregistrată la această instanţă sub nr. 3992/180/15.03.2010.

Din analiza pieselor şi lucrărilor dosarului se reţine următoarele:

Prin ordonanţa nr. 3118/P/2009 din data de 8.10.2009 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului BA pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 Cp întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi aplicarea faţă de învinuit a unei amenzi cu caracter administrativ în cuantum de 800 lei.

Pentru a adopta această soluţie s-au reţinut următoarele:

La data de 16.04.2009, învinuitul aflându-se în barul SC „Trust Emi” SRL, pe fondul unor neînţelegeri cu privire la cuantumul sumei datorată de către învinuit, acesta i-a aplicat părţii vătămate lovituri în zona facială, cauzându-i leziuni pentru vindecarea cărora i-au fost necesare un nr. de 8- 10 zile de îngrijiri medicale.

În cursul cercetărilor învinuitul a avut o atitudine de recunoaştere şi regret a infracţiunilor reţinute în sarcina sa.

Analizând modul de săvârşire a faptei, de împrejurările în care aceasta a fost comisă, ţinând cont de persoana şi conduita învinuitului, lipsa antecedentelor penale, s-a apreciat că atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la integritatea corporală şi sănătatea persoanei este minimă şi fapta în conţinutul ei concret nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Soluţia adoptată în dosarul nr. 3118/P/2009 a fost comunicată petentului la data de 21.10.2009.

Prezenta plângere la soluţie a fost formulată la data de 3.11.2009, în termen legal. Petentul a solicitat infirmarea soluţiei, apreciind că fapta este probată, este gravă, prejudiciul produs nu este recuperat, astfel încât prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Examinându-se soluţia prin prisma celor arătate, precum şi din oficiu, s-a apreciat ordonanţa nr. 3118/P/2009 ca fiind temeinică şi legală.

Întregul material probator administrat în cauză a demonstrat existenţa infracţiunii, însă, având în vedere atingerea minimă adusă valorilor protejate de legea penală, s-a apreciat în mod temeinic că aceasta nu prezintă gradul de pericol social solicitat de lege, procurorul dispunând în consecinţă scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului şi aplicarea sancţiunii cu caracter administrativ a amenzii. Cuantumul acesteia este în strictă concordanţă cu normele legale şi cu fapta comisă.

Procurorul a luat în considerare şi faptul că partea vătămată, conform declaraţiilor martorilor CM şi CD, la care se coroborează declaraţiile învinuitului, a iniţiat conflictul prin lovirea lui BA cu palma.

Instanţa apreciază că soluţia adoptată de procuror şi confirmată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătorie este temeinică şi legală.

Pe de altă parte, sub aspect procedural, care primează asupra fondului cauzei, se reţine faptul că soluţia a fost comunicată petentului la dat de 04.02.2010, iar plângerea a fost depusă la instanţă la data de 15.03.2010. Aşa fiind, se constată că plângerea a fost tardiv formulată.

Având în vedere argumentele expuse anterior, urmează a se respinge plângerea formulată de petent, în temeiul art. 2781 alin. (8) lit. „a” teza I C.p.p.

Se va menţine în integralitatea sa ordonanţa atacată.

Va constata că petentul a fost asistat de apărător ales.

În temeiul art. 192 alin. 2 teza a III-a C.p.p. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: