Top

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţa penală: Nr. 58/18 Februarie 2010

Obiect: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.).

Prin petiţia înregistrată la această instanţă, petentul X.A. a formulat plângere împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală adoptată de procuror la data de 3 martie 2009, în dosarul de urmărire penală, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului F.V., pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin.1, 2 Cod penal.

În motivarea plângerii, petentul arată că soluţia procurorului este netemeinică şi nelegală, în condiţiile în care conducătorul auto care a provocat accidentul rutier în urma căruia a decedat D.N., are doar doi ani experienţă în conducerea autovehiculelor, victima staţiona pe partea carosabilă cu farul aprins la motoscuter, conducătorul auto vorbea la telefonul mobil atunci când a acroşat mortal victima, în sfârşit că singurul martor ocular al accidentului a fost influenţat în declaraţia dată la poliţie de către organele de anchetă şi tatăl conducătorului auto vinovat de accident.

În consecinţă, petentul solicită redeschiderea urmăririi penale şi introducerea sa în cauză în calitate de parte civilă, fiind proprietar al motoscuterului distrus în urma accidentului.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

Prin Ordonanţa atacată, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Y.A., pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. 1, 2 Cod penal.

S-a reţinut prin această ordonanţă că accidentul de circulaţie, urmare căruia a decedat D.N., nu a putut fi evitat de conducătorul auto Y.A., victima fiind aceea care nu a respectat dispoziţiile legale privitoare la schimbarea direcţiei de mers şi a portului de elemente fluorescent-reflectorizante.

Instanţa mai reţine că împotriva aceleiaşi rezoluţii, petentul a mai formulat plângere, în baza art. 278 ind.1 Cod procedură penală, plângere ce a format obiectul dosarului penal nr. xxxx/321/20xx; astfel, prin sentinţa penală nr. xx/xx.xx.20xx, pronunţată în soluţionarea acestui dosar, a fost respinsă ca nefondată plângerea petentului X.A., în contradictoriu cu intimatul A.Y., împotriva ordonanţei nr. xxxx/P/20xx din data de 3.03.2009, fiind menţinută ordonanţa atacată.

Această sentinţă penală a rămas definitivă prin decizia penală nr. xxx/RP/xxx.20xx a Tribunalului Neamţ, prin care a fost respins recursul petentului.

Faţă de acestea, instanţa reţine că, pe de o parte, plângerea petentului este nefondată, întrucât soluţia procurorului este temeinică şi legală, petentul având posibilitatea să-şi valorifice pretenţiile civile pentru recuperarea mopedului distrus în accident prin promovarea unei acţiuni în instanţa civilă, iar pe de altă parte în cauză operează autoritatea de lucru judecat, motivat de faptul că legalitatea şi temeinicia soluţiei procurorului au fost verificate definitiv prin sentinţa penală mai sus precizată, cu atât mai mult cu cât prin prezenta petiţie petentul nu invocă motive noi.

În consecinţă, plângerea petentului va fi respinsă.

Etichete: