Top

CIRCULAŢIA RUTIERĂ

TITLU-circulaţie rutieră

DOMENIU ASOCIAT-Contravenţii

TIP DOCUMENT-sentinţa civilă

NUMĂR DOCUMENT-6563

DATA-15.12.2006

Petenta SC T.SRL a solicitat anularea procesului verbal întocmit de intimata ARR prin care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1000 lei, în temeiul art. 58, lit. d din OUG 109/2005 pentru că a efectuat transport de marfă, fără a deţine licenţă de execuţie. Petenta a arătat că OUG 109/2005 nu prevede termenul de licenţă de execuţie şi că ansamblul format din tractor şi semiremorcă este considerat un singur vehicul rutier şi nu două separate.

Prin sentinţa civilă nr.6563/15.12.2006 a Judecătoriei Brăila a fost admisă în parte plângerea contravenţională, a fost anulat procesul verbal de contravenţie şi a fost exonerată petenta de plata amenzii, respingându-se capătul de cerere privind cheltuieli de judecată ca neîntemeiat.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că petenta a transportat marfă cu autotractor şi cu remorcă, fără a deţine licenţă de execuţie pentru semiremorcă, având licenţă de execuţie valabilă doar pentru autotractor, urmând ca la data expirării acesteia să i se elibereze copie conformă de pe licenţa de transport.

Potrivit art. 3, pct. 42, alin.2 din OUG 109/2005, ansamblul format din tractor şi remorcă/semiremorcă este considerat vehicul rutier, iar petenta deţinea licenţă de execuţie doar pentru tractor întrucât aşa se prevedea anterior adoptării OUG 109/2005. Întrucât semiremorca a fost înmatriculată la 13.04.2006, iar OUG 109/2005 nu mai prevedea emiterea licenţei de execuţie pentru efectuarea transportului de marfă, fiind suficientă existenţa documentului de transport, a licenţei de transport sau a certificatului de transport în nume propriu, atunci era imposibil ca petenta să poată obţină licenţa de execuţie pentru semiremorcă, care nu putea fi emisă, fiind lipsită de temei legal.

În consecinţă, instanţa a apreciat că nu era necesar să existe licenţă de execuţie atât pentru autotractor, cât şi pentru semiremorcă, întrucât potrivit art.3, pct. 42, alin.2 din OUG 109/2005, prevede că acestea formează un singur vehicul rutier şi cât timp licenţele de execuţie se eliberau anterior intrării în vigoare a OUG 109/2005, iar semiremorca a fost înmatriculată la data de 13.04.2006.

Instanţa a respins capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată întrucât petenta nu a făcut dovada unor asemenea cheltuieli.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs intimata ARR care a învederat că înainte de intrarea în vigoare a OUG 109/2005 copia conformă avea denumirea de licenţă de execuţie conform prevederilor OMLPTL nr. 2842/2001, dar în conformitate cu nou act normativ, petenta trebuia să solicite eliberarea copiei conforme a licenţei de transport pentru semiremorcă.

Prin decizia civilă nr. 74/05.03.2007, Tribunalul Brăila a respins recursul formulat de recurenta ARR, reţinând că licenţa de execuţie era reglementată de OG 44/1997 privind transportul rutier şi reprezintă un document prin care operatorul de transport rutier era autorizat să execute anumite tipuri de transport de persoane sau de mărfuri în interes public sau folos propriu însoţit de caietul de sarcini, pe când copia conformă a licenţei de transport reglementat de art. 3 al OUG 109/2005 este documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. Instanţa de recurs a arătat că recurenta nu a făcut dovada că aceste documente sunt echivalente.

Etichete: