Top

Plângere contravenţională

Judecătoria Bacău

Sentinţa civila nr.7/7.01.2008

Plângere contravenţională

cod 11

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

La data de 31.08.2007 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău plângerea formulată de petenta SC F SRL împotriva procesului verbal din data de 13.08.2007.

În motivare, a arătat petenta că a depus la ARR Suceava cererea înregistrată sub nr. X prin care solicita eliberarea licenţei de transport, dată la care Agenţia Suceava nu deţinea formularele tip, drept pentru care nu a putut intra în posesia acesteia.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Intimata, legal citată nu s-a prezentat în faţa instanţei, depunând întâmpinare prin care a solicitat respingerea pângerii formulate şi menţinerea procesului verbal de contravenţie ca fiind legal şi temeinic întocmit.

A fost ataşat la dosar procesul verbal din data de 13.08.2007.

Analizând înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiilor din data de 13.08.2007 încheiat de ARR B a fost sancţionată petenta SC F SRL cu amendă contravenţională în cuantum de 1500 RON în baza art 58 lit e din Legea nr. 102/2006 privind transporturile rutiere.

S-a reţinut prin procesul verbal faptul că la controlul efectuat de către inspectorii ARR la data de 13.08.2007 în trafic asupra vehiculului cu nr. de înmatriculare X deţinut şi utilizat de către petentă şi condus de conducătorul auto Spinare Nicu care efectua transport rutier public de cherestea, nu a putut fi prezentată copia conformă a licenţei de transport.

Instanţa constată că procesul verbal a fost întocmit cu respectarea cerinţelor de legalitate prev. de OG nr. 2/2001.

În ce priveşte situaţia de fapt reţinută în procesul verbal, instanţa constată că aceasta a fost stabilită în mod corect de către organul constatator, petenta nefăcând dovada deţinerii licenţei de transport la data controlului sau faptul că ar fi efectuat demersuri pentru obţinerea acesteia şi din motive neimputabile nu a reuşit s-o obţină.

Prin urmare, instanţa constată că organul constatator a reţinut în mod corect răspunderea contravenţională a petentei în baza art 58 lit e din Legea nr. 102/2006 referitor la efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz.

În consecinţă, reţinând legalitatea şi temeinicia procesului verbal contestat, instanţa va respinge plângerea formulată ca nefiind întemeiată.

Etichete: