Top

CIRCULAŢIA RUTIERĂ. CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ.

TITLU-Circulaţie rutieră. Calitate procesuală activă.

DOMENIU ASOCIAT-Contravenţii

TIP DOCUMENT-sentinţa civilă

NUMĂR DOCUMENT-95

DATA-04.01.2007

Petenta SC V 75 SRL a solicitat anularea procesului verbal de constatare a contravenţie din data de 31.10.2006 întocmit de intimata DRDP, prin care a fost sancţionată SC B.L. SA cu amendă în cuantum de 1500 lei pentru că nu avea achitată rovinieta la data controlului. Petenta a arătat că a achitat rovinieta cu bonul fiscal nr. 960 din data de 22.05.2006 emis de Petrom SA.

Prin sentinţa civilă nr. 95/04.01.2007 a Judecătoriei Brăila a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei şi a fost respinsă plângerea ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că a fost sancţionată contravenţional SC B.L. SA pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 8, alin. 1 din OG. 15/2002 prin aceea că a circulat fără a avea rovinietă valabilă.

Totodată, a mai reţinut că potrivit art. 31 din OG 2/2001, împotriva procesului verbal de contravenţie poate formula plângere contravenientul sau persoana căreia îi aparţin bunurile confiscate, alta decât contravenientul, aceasta din urmă, însă numai în ceea ce priveşte măsura confiscării, iar contravenient, în speţa de faţă, este SC B.L. SA, iar nu petenta SC V 75 SRL, aceasta fiind doar utilizatorul autovehiculului deţinut de SC B.L. SA.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petenta SC V 75 SRL, arătând că în calitatea sa de utilizator al autovehiculului, proprietate a SC B.L. SA, a primit împuternicire de la proprietarul SC B.L. SA să conteste procesul verbal, această împuternicire fiind depusă o dată cu formularea contestaţiei.

Prin decizia civilă nr. 95/R.CA din 19.03.2007, Tribunalul Brăila a respins ca nefondat recursul formulat de către petenta SC V 75 SRL, reţinând că titularul plângerii contravenţionale este SC B.L. SA şi chiar dacă contravenienta a înţeles să împuternicească o altă persoană să formuleze plângerea contravenţională, aceasta avea obligaţia de a formula în numele contravenientei SC B.L. SA şi nu în numele său personal.

Instanţa de recurs a arătat că prin reprezentare se desemnează situaţia în care o persoană numită reprezentant îndeplineşte actele procedurale în numele şi în interesul altei persoane care este parte într-un proces şi că, în mod greşit, a procedat petenta confundând calitatea de reprezentant cu cea de contravenient.

Etichete:

CIRCULAŢIA RUTIERĂ

TITLU-circulaţie rutieră

DOMENIU ASOCIAT-Contravenţii

TIP DOCUMENT-sentinţa civilă

NUMĂR DOCUMENT-6563

DATA-15.12.2006

Petenta SC T.SRL a solicitat anularea procesului verbal întocmit de intimata ARR prin care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1000 lei, în temeiul art. 58, lit. d din OUG 109/2005 pentru că a efectuat transport de marfă, fără a deţine licenţă de execuţie. Petenta a arătat că OUG 109/2005 nu prevede termenul de licenţă de execuţie şi că ansamblul format din tractor şi semiremorcă este considerat un singur vehicul rutier şi nu două separate.

Prin sentinţa civilă nr.6563/15.12.2006 a Judecătoriei Brăila a fost admisă în parte plângerea contravenţională, a fost anulat procesul verbal de contravenţie şi a fost exonerată petenta de plata amenzii, respingându-se capătul de cerere privind cheltuieli de judecată ca neîntemeiat.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că petenta a transportat marfă cu autotractor şi cu remorcă, fără a deţine licenţă de execuţie pentru semiremorcă, având licenţă de execuţie valabilă doar pentru autotractor, urmând ca la data expirării acesteia să i se elibereze copie conformă de pe licenţa de transport.

Potrivit art. 3, pct. 42, alin.2 din OUG 109/2005, ansamblul format din tractor şi remorcă/semiremorcă este considerat vehicul rutier, iar petenta deţinea licenţă de execuţie doar pentru tractor întrucât aşa se prevedea anterior adoptării OUG 109/2005. Întrucât semiremorca a fost înmatriculată la 13.04.2006, iar OUG 109/2005 nu mai prevedea emiterea licenţei de execuţie pentru efectuarea transportului de marfă, fiind suficientă existenţa documentului de transport, a licenţei de transport sau a certificatului de transport în nume propriu, atunci era imposibil ca petenta să poată obţină licenţa de execuţie pentru semiremorcă, care nu putea fi emisă, fiind lipsită de temei legal.

În consecinţă, instanţa a apreciat că nu era necesar să existe licenţă de execuţie atât pentru autotractor, cât şi pentru semiremorcă, întrucât potrivit art.3, pct. 42, alin.2 din OUG 109/2005, prevede că acestea formează un singur vehicul rutier şi cât timp licenţele de execuţie se eliberau anterior intrării în vigoare a OUG 109/2005, iar semiremorca a fost înmatriculată la data de 13.04.2006.

Instanţa a respins capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată întrucât petenta nu a făcut dovada unor asemenea cheltuieli.

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs intimata ARR care a învederat că înainte de intrarea în vigoare a OUG 109/2005 copia conformă avea denumirea de licenţă de execuţie conform prevederilor OMLPTL nr. 2842/2001, dar în conformitate cu nou act normativ, petenta trebuia să solicite eliberarea copiei conforme a licenţei de transport pentru semiremorcă.

Prin decizia civilă nr. 74/05.03.2007, Tribunalul Brăila a respins recursul formulat de recurenta ARR, reţinând că licenţa de execuţie era reglementată de OG 44/1997 privind transportul rutier şi reprezintă un document prin care operatorul de transport rutier era autorizat să execute anumite tipuri de transport de persoane sau de mărfuri în interes public sau folos propriu însoţit de caietul de sarcini, pe când copia conformă a licenţei de transport reglementat de art. 3 al OUG 109/2005 este documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. Instanţa de recurs a arătat că recurenta nu a făcut dovada că aceste documente sunt echivalente.

Etichete:

Circulatia rutiera

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI , JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1560 /270/2011

Din 14.03.2011

SENTINTA PENALA NR.280

Sedinta publica de la 27. 04. 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE – ……..

GREFIER – …

Ministerul public a fost reprezentat de procuror …

Pe rol solutionarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti privind pe inculpatul …, privind infractiunea prev. si ped. de art.87 al.1 OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006.

Desfasurarea sedintei de judecata s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocatul ales ….. reprezentând inculpatul lipsa.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, iar instanta, în baza art. 300 c.p.p. verifica regularitatea actului de sesizare si constata ca a fost legal sesizata prin rechizitoriu.

Se ia act de cererea depusa prin Serviciul registratura de av. …. prin care arata ca a încetat mandatul de avocat din oficiu si solicita plata onorariului de avocat în cuantum de 50% din onorariul stabilit.

Avocat ales ….. depune la dosar declaratie autentificata sub nr.1150/26.04.2011 de BNP LEX VOLUNTARIS ONESTI si arata ca inculpatul nu solicita probe suplimentare, doreste sa i se aplice procedura simplificata conform art.3201 Cod procedura penala, inculpatul recunoaste în totalitate fapta si solicita sa fie judecat în baza probelor administrate la urmarirea penala.

Procurorul nu are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Procurorul expune situatia de fapt retinuta prin rechizitor, aratând ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii prev. de art.87 al.1 din OUG 195/2002, modificata prin Legea 49/2006, constând în aceea ca, în ziua de 30.07.2010, în jurul orei 21,30 a condus autoturismul cu numarul BC-01-RLZ pe raza comunei Casin,jud.Bacau , având în sânge o îmbibatie alcoolica de 1,40-1,25 g%o. Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, nu mai este necesara audierea martorului din lucrari, solicita a se face aplicarea procedurii simplificate prev. de art.3201 Cod procedura penala, a fi condamnat la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, a se aplica pedeapsa accesorie prev. de art.64 lit.b (teza a II a) în baza art.71 Cod penal, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Avocat ales … arata ca inculpatul a recunoscut faptele, a avut o conduita sincera în timpul urmaririi penale, pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, a i se aplica o pedeapsa sub minimul special conform procedurii prev. de art. 3201 pct.7 Cod procedura penala, a se avea în vedere ca nu are antecedente penale, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, cu onorar din fondurile Ministerului Justitiei.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul nr. 2003/P/2010 din data de 11.03.2011 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti înregistrat pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 1560/270/2011, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului ….. cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic.

S-a retinut în sarcina inculpatului faptul ca la data de 30.07.2010, orele 21.30, în timp ce conducea autovehiculul cu numar de înmatriculare …., pe raza com. Casin, a fost oprit regulamentar pentru control de catre organele de politie întrucât emana halena alcoolica,a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentratie de 0,71 mg/l (fila 4). Situatia de fapt retinuta în actul de sesizare s-a bazat pe procesul – verbal întocmit de organele de politie, declaratiile inculpatului, ale martorilor …. si ….

În cursul cercetarii judecatoresti, s-a depus de aparatorul inculpatului declaratia autentificata nr. 1150 din 26.04.2011 prin care inculpatul solicita sa fie judecat în baza probelor administrate în faza de urmarire penala si sa beneficieze de prevederile art. 320 indice 1 Cod procedura penala.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

Inculpatul …. este posesor al permisului de conducere categoria B, permis obtinut în anul 2009. La data de 30.07.2010, în jurul orelor 21.30, în timp ceconducea autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare ….. pe DN 115, pe raza com. Casin, jud. Bacau, a fost oprit regulamentar de catre organele de politie. Întrucât conducatorul auto – inculpatul …. – emana miros de alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, marca Drager, test nr. 00400, acesta indicând o valoare de 0,0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 2240-2241 din 03.08.2010 (fila 6) rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,40 g % la ora 22.10 si de 1,25 g % la ora 23.10. Valorile rezultate nu au fost contestate de inculpat, acesta declarând ca a consumat circa un litru si jumatate de bere.

Situatia de fapt retinuta mai sus rezulta din coroborarea declaratiilor

inculpatului, cu procesul verbal întocmit de organele de politie (fila 3), cu declaratiile martorului …… si cu buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr. 2240-2241 din 03.08.2010 (fila 6) din care rezulta ca inculpatul avea o alcoolemie de 1,40 g % la ora 22.10 si de 1,25 g % la ora 23.10.

În drept, fapta inculpatului ……. care, la data de 30.07.2010, în jurul orei 21.30, a condus autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare …… pe drumurile publice, având în sânge o alcoolemie peste limita legala, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana având în sânge o alcoolemie peste limita legala, prev. de art.87 alin.1 din OUG 195/2002.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infractiunii consta în conducerea de catre inculpat a autoturismului marca Dacia, având numar de înmatriculare …., pe raza com. Casin, având în sânge o alcoolemie peste limita legal.

Art. 6 pct. 14 din OUG nr. 195/2002 statueaza ca notiunea de “drum public” desemneaza orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice. Asa fiind, instanta constata ca, în cauza, DN 115, de pe raza com. Casin, se circumscriu notiunii de “drum public”, în sensul OUG nr. 195/2002, fiind cai de comunicatie terestra special amenajate pentru traficul rutier si deschise circulatiei publice.

De asemenea, art. 6 pct. 6 din OUG nr. 195/2002 defineste si notiunea de “autovehicul”, acesta fiind oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri., instanta retinând ca autoturismul condus de catre inculpat se circumscrie notiunii de “autovehicul”, în sensul OUG nr. 195/2002.

Urmarea imediata a faptei o constituie o stare de pericol pentru desfasurarea fluenta si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si, în cele din urma, pentru viata, integritatea corporala si sanatatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public si pentru proprietatea publica si privata. Legatura de cauzalitate, având în vedere ca este vorba despre o infractiune de pericol, iar nu de rezultat, rezulta ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite nascându-se odata cu savârsirea elementului material al infractiunii.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a savârsit fapta cu intentie indirecta, deoarece, chiar daca nu a urmarit în mod expres sa puna în pericol, prin conduita sa, valorile sociale mentionate, a prefigurat si a acceptat eventualitatea acestei urmari a faptei sale.

Cu privire la individualizarea pedepsei, instanta retine ca, în art. 72 Cod penal se arata ca, la stabilirea si aplicarea pedepselor se tine seama de dispozitiile partii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala, de gradul de pericol social al faptei savârsite, de persoana infractorului si de împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si de mijloacele de savârsire a faptei, de scopul urmarit, de împrejurarile în care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.

Pentru ca o pedeapsa sa-si atinga scopul preventiv, ea trebuie sa fie astfel aleasa si dozata încât, prin fiecare din functiile ei, sa realizeze un efect preventiv maxim. Individualizarea legala se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infractiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, tinând cont de importanta valorilor sociale lezate si de gravitatea vatamarii la care e supusa acesta dar individualizarea judecatoreasca se face post delictum de instanta judecatoreasca si consta în adecvarea pedepsei la o anumita fapta concreta si la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul ca o pedeapsa – de acelasi gen si cuantum – nu produce efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanta fiind datoare sa tina seama de elementele care caracterizeaza persoana infractorului: starea psihofizica a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat si traieste, comportarea sa înainte si dupa savârsirea infractiunii.

La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta va avea în vedere, faptul ca inculpatul a fost sincer si a colaborat cu organele de cercetare penala, ca nu are antecedente penale.

În consecinta, instanta va aplica inculpatului pedeapsa de 6 (sase) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 republic. În baza art. 71 C.pen. instanta va interzice inculpatului cu titlu de pedeapsa accesorie exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua si lit. b C.pen., apreciind ca savârsirea infractiunilor este de natura a îl face pe inculpat incompatibil cu ocuparea unei functii elective publice sau a unei functii implicând exercitiul autoritatii de stat.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, fata de lipsa de antecedente penale, fata de faptul ca inculpatul nu a mai avut nici un contact cu legea penala si faptul ca s-au retinut atenuantele prev. de art. 74 alin. 1lit. a Cod penal si art. 320 indice 1 C.p.p., instanta considera ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia prin suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Simpla suspendare conditionata a executarii pedepsei ar fi de natura sa asigure respectarea pe viitor a normelor penale de catre inculpat.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., instanta va dispune suspendarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 2 (doi) ani si 6 (sase) luni, care va curge de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri. Totodata, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

În baza art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificata prin Legea nr.49/2006 raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art. 320 indice 1 Cod procedura penala condamna pe inculpatul ….., fiul lui …..si ….., nascut la data de …… în ….., cu domiciliul în …., ……, fara antecedente penale, CNP-….., la o pedeapsa de :

— 6 (sase) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „conducere a unui autovehicul de o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala”.

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2(doi) ani si 6 (sase) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 100 lei reprezentand onorariu partial pentru avocatul desemnat din oficiu (av. …..).

În temeiul art. 191 alin 1 Cod Procedura Penala obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala (50 lei) si în faza de judecata ( 250 lei).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 27.04.2011.

Etichete: