Top

Obligaţia de a face

Reclamanţii DI şi DA au chemat în judecată pe pârâta IC, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că modul în care a realizat lucrările de construcţii imobiliare şi intervenţiile de instalaţie de apă şi agent termic la imobilul proprietatea sa a determinat degradarea construcţiei proprietatea reclamanţilor şi modificarea instalaţiilor de apă şi agent termic şi să oblige pârâta ca, în termen de 20 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, să procedeze la efectuarea reparaţiilor/consolidărilor la imobilul proprietatea reclamanţilor situat în Brăila, str. R nr. 394 şi executarea de lucrări la instalaţia de apă şi agent termic pentru aducerea locuinţei şi instalaţiilor de apă şi agent termic în starea anterioară, cu cheltuieli de judecată.

Instanta a admis în parte acţiunea.

A respins ca inadmisibil capătul de cerere privind constatarea că modul în care a realizat pârâta lucrarea de construcţii imobiliare şi intervenţiile la instalaţia de apă şi agent termic la imobilul proprietate şi a determinat degradarea construcţiei proprietatea reclamanţilor şi modificarea instalaţiilor şi agent termic.

A obligat pârâta să procedeze la efectuarea reparaţiilor/consolidărilor la imobilul proprietatea reclamanţilor situat în Brăila, str. R, nr. 394, astfel cum acestea au fost precizate în cuprinsul suplimentului la raportul de expertiză efectuat de GA (răspunsul la obiectivul nr. 5): decopertarea tencuielilor existente; injectarea fisurilor cu răşină epoxidică; refacerea tencuielilor prin dispunerea unor fâşii de plasă tip Buzău O4 cu ochiuri de 10×10 pe elementele fisurate şi refacerea tencuielilor cu mortar M100T; refacerea zugrăvelilor şi a celorlalte finisaje existente; eliminarea stării de umiditate, măsura fiind corespunzătoare numai în condiţiile în care sursa de umiditate este eliminată şi se fac verificări din partea ambelor părţi; reaşezarea sistemului de protecţie al peretelui ax 1 cu ţiglă( sistem care a fost parţial dezafectat).

A respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la executarea de lucrări la instalaţia de apă şi agent termic.

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, s-a observat că, potrivit art. 111 C.p.c. „partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului”.

Reclamanţii au solicitat prin intermediul primul capăt de cerere constatarea unei situaţii de fapt.

În consecinţă, instanţa a respins primul capăt de cerere ca inadmisibil.

În ceea ce priveşte capătul al doilea de cerere, instanţa a retinut că pârâta nu a contestat că a realizat lucrările descrise de către reclamanţi, arătând că acestea au fost efectuate cu respectarea condiţiilor impuse de reglementările legale în vigoare.

Expertul a stabilit că structura de rezistenţă a locuinţei reclamanţilor a fost afectată, deprecierile constând în apariţia fisurilor fiind certe şi vizibile.

În ceea ce priveşte cauzele care au determinat degradările, expertul a constatat că apariţia acestora se datorează peretelui calcan (ax 1), posibil a fi cauzată de către unul dintre următorii factori sau de factorii coroboraţi: fundaţia construcţiei noi a pârâţilor cu întreaga acţiune a suprastructurii aduce un aport de presiune activă în imediata vecinătate a imobilului reclamanţilor care influenţează prin tasarea suplimentară a terenului de lângă şi de multe ori şi parţial de sub fundaţia imobilului vecin (al reclamanţilor); prezenţa posibilă a unei umidităţi excesive produse în perioada de realizare a lucrărilor cauzate de defecţiuni la instalaţiile de apă-canal accentuează şi mai mult comportarea deficitară a terenului la aspectele prezentate mai sus.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză în instalaţii: nu există canal termic la niciun abonat; înlocuirea conductei de alimentare cu apă rece potabilă a imobilului situat pe str. R nr. 396 nu a determinat scurgeri de apă care să se fi acumulat în baciul imobilului situat pe str. R nr. 394; nu se observă nicio urmă de infiltraţie de apă atât în secţiune şi adâncime, în pământ cât şi la suprafaţă; sursa infiltraţiilor de apă o reprezintă aversele de apă torenţială.

Conform art. 998 C.civ. „orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”.

În consecinţă, instanţa a admis în parte acţiunea şi a obligat pârâta să procedeze la efectuarea reparaţiilor/consolidărilor la imobilul proprietatea reclamanţilor situat în Brăila, str. R, nr. 394, jud. Brăila, astfel cum acestea au fost precizate în cuprinsul suplimentului la raportul de expertiză efectuat de GA.

Instanţa a constatat că nu există o dispoziţie legală în această fază procesuală care să permită fixarea unui termen pentru executarea lucrării, doar în cadrul procedurii executării silite a obligaţiilor de a face, potrivit art. 5802 şi art. 5803 C.p.c., existând o astfel de posibilitate.

Având în vedere concluziile raportului de expertiză tehnică specialitatea instalaţii, instanţa a respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la executarea de lucrări la instalaţia de apă şi agent termic.

Etichete: