Top

Partaj judiciar

Asupra prezentei cereri; Prin cererea înregistrată sub nr. …..reclamanţii SI şi SA în contradictoriu cu pârâţii NBC, NLI, NDI şi NG au solicitat ieşirea din indiviziune cu privire la cota de 1/5(109,63 mp) pe care fiecare dintre reclamanţi a dobândit-o din proprietatea comună indiviză a pârâţilor în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ….. la BNP ……

Ulterior, la termenul de judecată din 25.02.2009 reclamanţii au completat acţiunea solicitând şi a se constata că reclamanţii împreună cu pârâtul NDI au edificat fără autorizaţie de construire pe terenul aflat în indiviziune două construcţii cu privire la care cer ieşirea din indiviziune. La solicitarea instanţei, la termenul de judecată din 10.03.2010(fila 170 dos.) reclamanţii au precizat că reclamanţii au o contribuţie de 70% la construirea imobilelor pentru care cer ieşirea din indiviziune, iar pârâţii au o contribuţie de 30%.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 2117 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

În motivarea cererii reclamanţii arată că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare pârâţii erau proprietari în indiviziune asupra unei suprafeţe de 548,17 mp teren curţi-construcţii situat în B, str. S…… Când a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare familia N. deţinea în proprietate suprafţa de 718,48 mp care a fost împărţită în două trupuri de teren şi anume: 548,17 mp şi 170,31 mp. Pe suprafaţa de 170,31 mp se află o casă care aparţine familiei N. Pârâţii NBC, NLI şi NDI au înstrăinat reclamanţilor câte o cotă indiviză şi egală de 1/5 pentru fiecare din terenul curţi-construcţii. Restul cotei de 3/5 din suprafaţa de 548,17 mp a rămas în proprietatea pârâţilor. Pe terenul achiziţionat reclamanţii arată că au edificat două construcţii – o hală în suprafaţă utilă de 200 mp situată în partea de nord a terenului curţi-construcţii şi o clădire de aproximativ 70 mp amplasată în spatele casei proprietatea familiei N., fără autorizaţie de construire.

Pentru dovedirea cererii reclamanţii au depus la dosarul cauzei, în copie înscrisurile de la filele 4-9 şi respectiv 157-168 şi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu, martori şi a probei cu expertiză topo şi construcţii. Au fost audiaţi la propunerea reclamanţilor şi sub prestare de jurământ martorii PF şi TG.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare şi în susţinerea apărării au cerut încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Din analiza probelor administrate în cauză instanţa reţine următoarele: Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. …. autentificat la BNP ….. pârâţii NBC, NLI şi NDI au vândut reclamanţilor SI şi SA câte o cotă indiviză şi egală de 1/5 pentru fiecare din terenul curţi-construcţii, proprietatea lor indiviză, în suprafaţă de 548,17 mp, situat în intravilanul municipiului B, str. …, identificat cu nr. cadastral ….. Aşadar reclamanţii au cumpărat de la pârâţi cota indiviză de 2/5 din terenul descris anterior iar restul cotei indivize de 3/5 din acest teren a rămas în proprietatea vânzătorilor-pârâţi.

Prin încheierea din 20 mai 2010 a fost admisă în principiu acţiunea completată şi s-a constatat că reclamanţii au cumpărat de la pârâţi cota indiviză de 2/5 din terenul situat în intravilanul municipiului B, …..şi restul cotei indivize de 3/5 din acest teren a rămas în proprietatea vânzătorilor-pârâţi.

De asemenea, s-a constatat că reclamanţii SI şi SA, împreună cu pârâtul NDI au construit fără autorizaţie de construire pe terenul proprietatea indiviză a părţilor în suprafaţă de 548,17 mp, o hală în suprafaţă construită de 186 mp şi o altă construcţie cu destinaţia de spaţiu de depozitare şi birou în suprafaţă construită de 77 mp, compusă din patru încăperi, toate situate în B., precum şi că reclamanţii au o contribuţie de 70% la construcţia imobilelor şi pârâtul NDI are o contribuţie de 30% la construcţia aceloraşi imobile.

S-au efectuat în cauză două expertize tehnice – o expertiză topo şi o expertiză în construcţii – care au evaluat masa de partaj, respectiv terenul la suma de 164.793 lei şi construcţiile la suma de 159.332 lei, în total 324.125 lei.

Instanţa, în temeiul art. 728 C.civ. va dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi va proceda la formarea loturilor.

În ce priveşte lotizarea se vor atribui loturile potrivit variantei întâi din expertiza topo SŞ şi va avea în vedere criteriile stabilite de art. 6739 C.pr.civ., respectiv faptul că reclamanţii au o cotă de 70% din construcţii, iar construcţia „hală” în suprafaţă de 186 mp care urmează a le fi atribuită în lot reprezintă 70,72% din totalul construcţiilor care fac parte din masa de partaj, astfel că nu există argumente suficiente pentru a fi aleasă varianta doi. Astfel, va atribui reclamanţilor lotul 1 compus din terenul intravilan în suprafaţă de 247 mp situat în municipiul B, terenul cotă indiviză din drumul de acces în suprafaţă de 151 mp, situat la aceeaşi adresă(cealaltă parte de ? cotă indiviză aparţine pârâţilor) şi construcţia „hală” în suprafaţă de 186 mp, situată în B..

Părţile vor rămâne în indiviziune cu privire la drumul de acces în suprafaţă de 151 mp având în vedere poziţia construcţiilor şi inexistenţa altei posibilităţi de acces la aceste imobile.

Pârâţilor NBC, NDI şi NLI le va fi atribuit lotul 2, compus din următoarele terenul intravilan în suprafaţă de 150 mp situat în municipiul B., terenul cotă indiviză din drumul de acces în suprafaţă de 151 mp, situat la aceeaşi adresă(cealaltă parte de ? cotă indiviză aparţine reclamanţilor) şi construcţia „birou şi spaţiu de depozitare” în suprafaţă de 77 mp, situată în B.

Deşi numai pârâtul N a construit 30% din construcţiile care fac obiectul partajului, instanţa nu poate proceda la atribuirea construcţiei birou şi spaţiu de depozitare, precum şi a terenului de sub această construcţie, distinct numai acestui pârât, şi a stabili un alt lot tuturor pârâţilor pentru teren, pentru că ar însemna ca instanţa să încalce principiul disponibilităţii, a-i scoate din indiviziune pe pârâţi peste voinţa lor şi a se pronunţa pe ceea ce nu s-a cerut în condiţiile în care aceştia nu au formulat cerere reconvenţională. Ei urmează a rămâne în indiviziune dar au deschisă cale separată de ieşire din indiviziune.

În temeiul art. 742 C.civ., va obliga reclamanţii să plătească pârâţilor cu titlu de sultă pentru echilibrarea loturilor suma de 36.098,40 lei.

În baza art. 246 alin. 1 C.pr.civ., va lua act de renunţarea reclamanţilor la judecată în contradictoriu cu pârâta N.

În temeiul art. 276 C.pr.civ. va compensa cheltuielile de judecată până la concurenţa sumei de 2719 lei şi va obliga pârâţii NBC, NDI şi NLI să plătească reclamanţilor suma de 1359,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorarii de expert şi onorariu de avocat.

Etichete: