Top

Ordonanţă Preşedinţială

Reclamantii DN si D I au solicitat, pe cale de ordonanta presedintiala, obligarea paratilor IC si II sa sisteze lucrarile imobiliare – „constructia care o executa lipita de peretele din spate a casei reclamantilor pe o lungime de 7 ml si pe latimea de 1,80 in spate si 2,20 in fata si gardul in lungime de 8 ml la o distanta de 0,10 m de peretele casei reclamantilor cponstructii efectuate pe terenul proprietatea paratilor” pana la data cand hotararea judecatoreasca ce se va pronunta in dosarul nr… de catre Judecatoria Braila va deveni irevocabila, cu cheltuieli de judecata.

Instanţa a respins cererea. A reţinut că partile sunt vecini. Reclamantii au cumparat imobilul in anul 1973, si au demolat partial constructia existenta, edificand constructii noi, unul din peretele acestora fiind chiar pe linia de hotar dintre cele doua imobile. In cursul anului 2008 si paratii au demarat lucrari de constructii la imobilul pe care il detin in calitate de nud proprietar, respectiv uzufructuar.

Urmare sesizarii reclamantului DI a fost incheiat la data de 18.11.2008 procesul verbal de inspectie de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – Inspectoratul teritorial in constructii sud-est – Serviciul control calitate lucrari de constructii nr.4 Braila, constatandu-se printre altele ca: inundatia care a avut loc in beciul locuintei acestuia a avut loc in ziua in care reprezentantii SC CET SA Braila au sectionat conductele de legatura ale celor doua imobile, exista pierderi continue de apa impunandu-se remedierea bransamentului de apa potabila a locuintei acestuia, iar pentru fisurile din perete se impune efectuarea unei expertize tehnice.

Totodata la data de 17.11.2008 reclamantii au investit Judecatoria Braila cu o actiune in contradictoriu cu parata I C solicitand instantei sa constate „ca modul in care a realizat lucrarile de constructii imobiliare si interventiilor de instalatia de apa si agent termic la imobilul proprietatea sa a determinat degradarea” constructiei proprietatea reclamantilor si modificarea instalatiilor de apa si agent termic, sa oblige parata, ca in termen de 20 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti sa procedeze la efectuarea reparatiilor / consolidarilor la imobilul proprietatea reclamantilor si executarea de lucrari la instalatia de apa si agent termic pentru aducerea locuintei si instalatiilor de apa si agent termic in starea anterioara.

Prin cererea ce face obiectul cauzei de faţă s-a solicitat de către reclamanti ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să se dispună sistarea lucrarilor incepute de catre parati la imobilul pe care il detin pana la solutionarea irevocabila a dosarului nr. …

Ordonanţa preşedinţială, prin esenţa ei, astfel cum este reglementată, reprezintă o procedură specială prin care legea îngăduie să se dea o rezolvare vremelnică şi fără prejudecarea fondului unor cazuri al căror caracter urgent nu îngăduie să se aştepte desfăşurarea procedurii de drept comun.

Avand in vedere situatia de fapt mai sus retinuta, desi conditiile vremelniciei si neprejudecarii fondului ar putea fi considerate ca fiind indeplinite pentru masura ce s-a solicitat a fi luata, conditia urgenţei in schimb nu este intrunita.

Astfel, exista urgenta ori de cate ori dreptul partii care reclama ar fi amenintat a se pierde cu totul, daca aceasta parte ar recurge la procedura obisnuita de judecata, sau cel putin ar suferi un prejudiciu imediat, atat de grav incat sa apara foarte greu de reparat. Nu se poate retine ca fiind indeplinita conditia urgentei pentru a fi admisa o cerere de ordonanta presedintiala in conditiile in care actele materiale invocate precum si urmarile pe care sustin reclamantii ca le-ar fi avut dateaza din vara anului 2008, primele sesizari fiind din noiembrie 2008, astfel incat ar fi fost de asteptat ca prezenta cerere sa fi fost introdusa concomitent cu cea mai sus citata, daca nu anterior.

Mai mult, fara a intra in fondul procesului ce se judeca in cadrul dosarului nr.10277/196/2008, se retine ca nu se tinde la incetarea unor acte abuzive, paratii actionand in baza unei autorizatii de construire, pe imobilul (teren si constructie) asupra caruia exercita nuda proprietate respectiv un drept de uzufruct, necontestate.

Fata de considerentele de mai sus, instanţa reţine că cererea este neîntemeiată, urmând să o respinga ca atare.

Etichete: