Top

Înstrainarea constructiilor prin act sub semnatura privata. Conditii de validitate . Hotarare care tine loc de act autentic

Prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamanta B. F. a chemat în judecată pe pârâţii S. I. , S. V. , M. E. , I. P. , N. S. şi I. D. pentru că prin hotărârea ce se va da, să se constate că pârâţii S. I. şi S. V. au vândut reclamantei o casă de locuit, construită din paiantă, acoperită cu ţiglă şi carton, cu două camere de locuit, un hol şi anexe gospodăreşti şi teren intravilan aferent casei, situat în I. , str. M. , având ca vecini pe L. V. şi C. Ş. , contra sumei de 4000 RON.

Din probatoriul administrat în cauză instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Pârâtul S. I. a fost căsătorit cu defuncta S. V. În timpul căsătoriei, după anul 1990, cei doi au ridicat împreună o casă de locuit în oraşul I., str. M. , bun imobil ce face obiectul litigiului de faţă. Din depoziţia martorilor G. N. şi S. F., precum şi din concluziile raportului de expertiză instanţa a reţinut că această casă a fost construită în ultimii 12-15 ani doar de S. I. şi de defuncta S. V. , nu şi de alte persoane.

Potrivit art. 1295, alin.1 Cod civil „vinderea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător, în privinţa vânzătorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat.”

Prin însăşi respectiva chitanţă de mână între părţi a operat transferul dreptului de proprietate asupra imobilului casă de locuit. Acel înscris, deşi este intitulat „declaraţie” , prin conţinutul său este un înscris sub semnătură privată prin care s-a materializat vânzarea-cumpărarea. Condiţia „ad validitatem” a formei autentice este prevăzută în Legea 18/1991 numai pentru terenuri. În ceea ce priveşte construcţiile, acestea sunt reglementate de principiul consensualismului prevăzut de art. 1295 Cod Civil. Spre deosebire de vânzarea unui teren, vânzarea unei construcţii nu este un act juridic solemn.

De asemenea, instanţa constată că este îndeplinită şi condiţia valabilităţii contractului de vânzare-cumpărare potrivit căreia vânzătorul trebuie să fie proprietarul lucrului care se înstrăinează.

Chiar şi dacă înscrisul sub semnătură privată, încheiat între reclamantă pe de o parte şi S. I. şi S. V. pe de alta, ar fi doar un antecontract, instanţa, în lumina principiului executării în natură a obligaţiilor, având în vedere dispoziţiile art. 1073 şi 1077 Cod Civil poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.

Cât priveşte terenul aferent casei, instanţa constată ca in antecontract nu se face nicio referire la teren, ci numai la casă. Într-adevăr, potrivit art.5 alin.2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, „ în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la un teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract”.

Dar din probele existente la dosarul cauzei nu rezultă că părţile ar fi încheiat vreo convenţie cu privire la terenul aferent casei.

În aceste condiţii este lipsit de relevanţă dacă terenul aferent casei aparţinea în parte sau în totalitate lui S. I. şi S.V. Chiar dacă aceştia aveau dreptul la vreo cotă-parte din teren, în măsura în care actul sub semnătura privata nu consfinţeşte înţelegerea părţilor cu privire la teren, instanţa nu poate constata că ar fi intervenit vânzarea-cumpărarea şi cu privire la teren.

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa a admis in parte cererea reclamantei, a constatat că pârâtul S. I. împreună cu defuncta S. V. au vândut reclamantei B. F. , la data de 28.06.2002, un imobil – casa de locuit, cu suprafaţa de 71,67 m.p., precum si anexe gospodăreşti, situat in oraş I. , judeţul Brăila, strada M. , fără număr, cu următoarele vecinătăţi: str. M., C. M. , L. V. si C. Ş. (aşa cum a fost identificat prin raportul de expertiza întocmit de expert D. J.), pentru preţul de 4000 RON si a dispus ca prezenta hotărâre sa ţină loc de contract de vânzare-cumpărare a imobilului susmenţionat. Instanţa a respins ca nefondat capătul de cerere privitor la constatarea vânzării-cumpărării terenului aferent acestei case.

Etichete: