Top

Acţiune în constatare

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: acţiune în constatare

Data speţă: 29.03.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 506/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanţii S. V. şi C. D. au chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul S. A. pentru ca instanţa să constate perfectă vânzarea cumpărarea încheiată la data de 11.04.1994 între reclamanţi şi pârât.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 570 lei taxă de timbru şi 0,8 lei timbru judiciar.

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că la data de 11.04.1994 în calitate de concubini, au încheiat cu pârâtul un contract de vânzare – cumpărare prin care acesta le-a înstrăinat suprafaţa de 500 mp teren situat în satul Valea lui Ion, comuna Blăgeşti şi o casă de locuit cu două camere şi un grajd, pentru care au achitat preţul în sumă de cinci milioane de lei vechi.

Reclamanţii au arătat că au intrat în stăpânirea casei şi a ternului la data încheierii actului locuind şi în prezent în imobil.

Reclamanţii au solicitat proba cu acte, martori, interogatoriul pârâtului şi expertiză.

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus contractul de vânzare – cumpărare încheiat în anul 1994.

Prezent la instanţă pârâtul a fost de acord cu acţiunea.

Reclamanţii au solicitat proba cu martorul M. V..

În cauză s-a audiat martorul propus de reclamanţi şi au fost efectuate expertize tehnice în specialitate construcţii şi topo-cadastru.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 11.04.1994 între reclamanţi în calitate de cumpărători şi pârât în calitate de vânzător s-a încheiat un contract de vânzare – cumpărare sub semnătură privată prin care s-a stipulat că pârâtul vinde reclamanţilor imobilul proprietatea sa, compus din casă de locuit, formată din două camere şi hol, o magazie şi un grajd, precum şi suprafaţa de 500 mp teren situat în satul Valea lui Ion, comuna Blăgeşti, judeţul Bacău, pentru care a achitat preţul de cinci milioane lei vechi.

Acest contract este nul ca act de vânzare – cumpărare, în ceea ce priveşte terenul dar prin conversiune valorează promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare a imobilului. (conform art. 978 Cod civil).

Instanţa reţine că pârâtul s-a obligat prin acest antecontract să transmită reclamanţilor dreptul de proprietate asupra terenului şi casei.

Instanţa reţine că promitentul vânzător este proprietarul terenului şi al casei, conform contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 3475/324/08.08.1972 de fostul Notariat de Stat Judeţean Bacău.

Din declaraţia martorului M. V. rezultă că pârâtul a vândut reclamanţilor casa şi terenul aferent, părţile încheind un act de mână iar reclamanţii au achitat preţul de cinci milioane lei vechi.

Potrivit raportului de expertiză construcţii, casa este compusă din 2 camere, hol şi chiler, magazia compusă din 2 încăperi iar grajdul este compus din 3 încăperi.

Potrivit raportului de expertiză topo-cadastru, terenul are suprafaţa de 619 mp şi este situat în intravilanul satului Valea lui Ion, comuna Blăgeşti, judeţul Bacău.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost precizată şi va perfecta vânzarea – cumpărarea intervenită între părţi prin contractul de vânzare – cumpărare încheiat la data de 11.04.1994.

Va lua act că preţul vânzării a fost achitat integral.

În temeiul art. 274 şi 129 al. 6 Cod civil, va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: