Top

Răsturnarea prezumţiei de temeinicie a procesului- verbal contravenţie

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Faurei la data de 17.09.2008 sub nr. 1146/228/2008, SC N C SRL si C D au formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 1007445, solicitand anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petentii au arătat că la data de 06.09.2008 au fost sanctionati cu amenda in cuantum de 1000 lei si s-a luat masura retinerii certificatului de inmatriculare al microbuzului marca WOLKSWAGEN avand nunarul de inmatriculare CT-17-NCT pe raza localitatii Perisoru oras Ianca, deoarece polita RCA era expirata din data de 24.07.2008.

Petentii au mai aratat ca microbuzul apartine societatii N C SRL, iar in momentul controlului organului de politie, era condus de seful societatii, C D.

De asemenea, s-a precizat ca microbuzul avea polita RCA valabila intrucat potrivit politei de asigurare de raspundere civila auto seria RO/A19/PD nr.000490269 incheiata la SC BT ASIGURARI TRANSILVANIA sucursala Constanta, autovehiculul are o polita valabila din data de 25.07.2008 pana la data de 24.07.2008.

Conform art. 36 din OG nr. 2/2001, art.15 lit.j) din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

În susţinerea plângerii, petentul a depus la dosar în copie: procesul verbal seria CC nr. 1007445/06.09.2008, polita de asigurare de raspundere civila auto seria RO/A19/PD nr.000490269 incheiata la SC BT ASIGURARI TRANSILVANIA sucursala Constanta.

Intimatul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare in cauza şi nu a propus probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 1007445/06.09.2008, s-a constatat că, în data de 06.09.2008, in Comuna Perisoru, petentul C D a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare CT-17-NCT, avand polita de raspundere civila auto expirata din data de 24.07.2008. S-a reţinut că petentul a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 48 din Lg. nr. 136/1995.

Conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei beneficiază de prezumţia de legalitate şi temeinicie, prezumţie care, deşi neconsacrată legislativ, este unanim acceptată, atât în doctrina de specialitate, cât şi în practica instanţelor judecătoreşti. O astfel de prezumţie nu încalcă dreptul petentului la un proces echitabil, nefiind de natură a încălca prezumţia de nevinovăţie. După cum a constatat şi Curtea EDO (Salabiaku c. Franţei, Hot. din 7 oct. 1988, s. A no 141A, p. 15, § 28 ; Telfner c. Austriei, no 33501/96, § 16, 20 mart. 2001; Anghel c. României, no 28183/03, § 60, 4 oct. 2007), prezumţiile de fapt şi de drept sunt recunoscute în toate sistemele juridice, fiind permisă utilizarea acestora şi în materie penală (cum este calificată şi materia contravenţională de faţă prin raportare la CEDO), pentru dovedirea vinovăţiei făptuitorului, dacă sunt îndeplinite două condiţii: respectarea unor limite rezonabile, ţinându-se cont de miza litigiului, şi respectarea dreptului la apărare. În prezenta cauză, atât miza litigiului (aplicarea unei amenzi în cuantum de 1000 lei si retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare), cât şi asigurarea posibilităţii petentului de a-şi dovedi susţinerile, de a combate prezumţia de legalitate şi temeinicie, îndreptăţesc aplicarea acestei prezumţii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prev. de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile obligatorii indicate de aceste texte legale.

Sub aspectul temeiniciei, analizând descrierea făcută faptelor în procesul-verbal şi cele consemnate in polita de asigurare de raspundere civila auto, instanţa constată că nu se poate reţine faptul că petentul C D ar fi circulat avand polita de raspundere civila auto expirata. Astfel, in procesul verbal de constatare a contraventiei incheiat la data de 06.09.2008, se prevede faptul ca polita de asigurare este expirata din data de 24.07.2008, insa din polita RCA incheiata la data de 24.07.2008, aflata la fila nr.6 in dosar, rezulta faptul ca polita are o valabilitate din data de 25.07.2008 pana la 24.07.2009. Prin urmare, in momentul incheierii procesului-verbal de catre agentul constatator, petentul C D a circulat cu autovehiculul cu nr. de inmatriculare CT-17-NCT, aflandu-se in perioada de valabilitate a politei RCA.

Etichete: