Top

Plangere contraventionala.Prezumtia de adevar si legalitate a procesului verbal de contraventie. Rasturnarea acestei prezumtii.

Prin sentinţa civilă nr.1804 din 7 decembrie 2006, Judecătoria Urziceni a respins plângerea contravenţională formulată de petentul D.C.S, împotriva procesului – verbal de contravenţie seria IL nr.0015268, încheiat la data de 3 octombrie 2006, de I.P.J. Ialomiţa .

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că procesul – verbal a fost întocmit în sistem automat, consemnând contravenţia petent, constând în depăşirea vitezei legale, înregistrată cu un aparat radar dotat cu sistem de înregistrare video .

Instanţa de fond a respins apărările făcute de petent, care a susţinut că nu el a condus autoturismul în trafic şi care a fost înregistrat cu aparatul radar, circulând cu o viteză peste limita legală, aplicând principiul prezumţiei simple de adevăr şi legalitate a procesului – verbal de contravenţie .

Împotriva acestei soluţii, în termen legal, motivat, a declarat recurs petentul – contravenient .

Recursul formulat a fost admis, pentru considerentele de mai jos :

Procesul – verbal de contravenţie, fiind un act administrativ şi întocmit de autorităţile competente se bucură de prezumţia simplă de adevăr şi legalitate .

Această prezumţie poate fi răsturnată prin orice mijloace legale de probă .

Cum petentul a depus la dosarul cauzei un înscris din care rezultă că autoturismul în discuţie a fost înstrăinat la data de 19 septembrie 2005 altei persoane căreia i l-a predat efectiv împreună cu cheile şi cartea de identitate, în baza acestei probe, prezumţia de adevăr şi legalitate a procesului – verbal este răsturnată, situaţie în care recursul este fondat, soluţia instanţei de fond urmand a fi modificată în tot, în sensul admiterii plangerii contravenţionale .

Secţia Civilă, Decizia nr.169 R din 26 februarie 2007 .

Etichete: