Top

Mentionarea eronata a temeiului aplicarii sanctiunii. Consecintele acestei erori in lipsa unei vatamari create petentului

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Faurei, la data de 17.10.2008 sub nr. 1245/228/2008, petentul Y A a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr.1008794 incheiat la data de 09.10.2008, solicitand anularea acestuia.

În motivarea cererii petentul a arătat că procesul-verbal este lovit de nulitate intrucat in mod eronat s-a trecut drept temei al aplicarii sanctiunii art.108 alin.1 lit b pct.1 din OUG nr. 195/2002.

A mai aratat petentul faptul ca viteza de 74 Km/h nu a fost corect inregistrata, avand in vedere eroarea admisibila a aparatelor radar, care, daca ar fi fost luata in considerare, ar fi dus la o alta incadrare a faptei.

A precizat faptul ca sarcina probei revine autoritatii din care face parte agentul constatator.

In sprijinul cererii sale, petentul a depus la dosarul cauzei in copie procesul-verbal de contraventie seria CC nr.1008794/09.10.2008.

Conform art. 36 din O.G. nr. 2/2001, art. 15 lit. i) din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

La data de 04.12.2008 intimatul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca nefondata.

La data de 18.12.2008 petentul a depus concluzii scrise prin care a reiterat cele consemnate in cererea de chemare in judecata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. 1008794 încheiat la data 09.10.2008, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă in cuantum de 216 lei si 3 pucte penalizare pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 121 al.1 din Regulamenul de Aplicare al OUG 195/2002, retinandu-se ca, în data de 09.10.2008, petentul a circulat pe DN 2B, in localitatea Ianca, la volanul autoturismului cu nr. de inmatriculare GL-63-ASL cu viteza de 74 km/h.

Conform art. 34 din O.G. nr. 2 /2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea formalitatilor obligatorii prevazute de O.G. nr. 2/2001.

Instanta nu poate primi sustinerile petentului referitoare la faptul că procesul-verbal este lovit de nulitate intrucat in mod eronat s-a trecut drept temei al aplicarii sanctiunii art.108 alin.1 lit b pct.1 din OUG nr. 195/2002 in loc de art.108 alin.1 lit.b pct.2 din aceeasi ordonanta intrucat este evident ca ne aflam in fata unei simple erori materiale, care in lipsa unei vatamari create petenului (aplicarea unei sanctiuni mai grave, imposibilitatea stabilirii contraventiei savarsite si a incadrarii acesteia) nu poate duce la anularea actului.

Referitor la temeinicia procesului-verbal, instanţa reţine că potrivit art.1169 Cod civil „ cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, însă există situaţii în care, oricâte diligenţe ar depune partea reclamantă, aceasta nu poate decât să propună probe, nu să le şi prezinte în faţa instanţei. Se întâmplă astfel de situaţii în condiţiile în care singurul deţinător al probei este pârâtul.

Pentru aceste situaţii Codul de procedură civilă are dispoziţii clare, ce constituie o derogare de la dreptul comun în această materie (art.1169 Cod civil). Astfel, potrivit art.172 Cod pr. civ. „ când partea învederează că partea potrivnică deţine un înscris privitor la pricină , instanţa poate ordona înfăţişarea lui. Cererea de înfăţişare nu poate fi respinsă dacă înscrisul este comun părţilor sau dacă însăşi partea potrivnică s-a referit în judecată la înscris ori dacă, după lege, ea este obligată să înfăţişeze înscrisul”.

Astfel, potrivit imaginii radar depusă la dosar de IPJ Brăila, petentul a fost surprins în timp ce se deplasa cu viteza de 74 km/h.

De asemenea, din imagine rezultă cu claritate că deplasarea s-a făcut in localitate cu viteza sus-menţionată.

Instanta nu poate primi sustinerile petentului referitoare la faptul ca viteza pe ca a avut-o nu a fost corect inregistrata avand in vedere eroarea admisibila a aparatelor radar pentru urmatoarele considerente:

Pornind de la dispozitiile art 3.1.1. lit.c raportate la art.3.1.1. lit.b din Norma de metrologie legala NML 021-05 „Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a auovehiculelor(cinemometre)” se observa ca, pentru cinemometrele care functioneaza atat in regim stationar cat si in regim de deplasare, eroarea maxima tolerata este de 3 Km/h pentru viteze de pana la 100 km/h.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art.108 alin.1 lit.b pct. 2 din OUG 195/2002 „se sanctioneaza cu 3 puncte penalizare depasirea cu 21-30 Km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus”, iar conform art.49 alin 1 din aceeasi ordonanta „ limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h”.

Dupa cum se observa atat din procesul-verbal de constatare a contraventiei cat si din plansa foto aflata la fila nr.24 in dosar, petentul a circulat cu viteza de 74 km/h, depasind astfel viteza legala de circulatie cu 24 km/h.

Concluzionand, instanta constata ca, daca ar fi luata in calcul marja de eroare de 3 km/h, petentul ar fi circulat cu viteza de 71 km/h, si, prin urmare, fapta sa s-ar fi incadrat si in acest caz in dispozitiile art.108 alin.1 lit.b pct. 2 din OUG 195/2002.

În ceea ce priveşte starea de fapt reţinută în procesul-verbal, instanţa reţine ca aceasta a fost confirmată prin probele administrate în cauză.

Prin urmare, agentul constatator în mod corect a stabilit situaţia de fapt şi a aplicat sancţiunile prevăzute de lege.

Avand in vedere aceste considerente, instanta urmeaza a respinge plangerea contraventionala.

Etichete: