Top

Suspendarea judecării cauzei în temeiul art.1551 alin.1 Cod pr.civilă Condiţii de aplicare.

Potrivit dispozitiilor art. 155ą alin.1 Cod pr.civila, instanta poate suspenda judecata atunci când constata ca desfasurarea normala a procesului este împiedicata din vina partii reclamante, prin neîndeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite în cursul judecatii.

Instanta de fond a dispus citarea partilor cu mentiunea de a se prezenta la termenul urmator în vederea discutatii probei cu expertiza contabila, sub sanctiunea prevazuta de art.155ą Cod pr.civila.

Corect ar fi fost daca prima instanta ar fi dispus citarea partilor cu mentiunea de a se prezenta în vederea discutatii probelor, sub sanctiunea decaderii, iar nu sub sanctiunea prev.de art. 155ą Cod pr.civila., întrucât aceste din urma dispozitii procedurale se refera la obligatia ce revine reclamantei în legatura cu modificarea sau completarea cererii de chemare în judecata, stabilite la primirea cererii.

În consecinta, instanta de fond a pronuntat o încheiere nelegala, sub aspectul conditiilor de aplicare a dispozitiilor art.155ą Cod pr.civila, astfel încât a fost admis recursul si a fost trimisa cauza în rejudecare la Judecatoria Tulcea.

Etichete: