Top

Incetarea procesului penal in conformitate cu dispozitiile art. 2841 CPP, text de lege abrogat la data pronuntarii hotararii. Casarea cu trimitere spre rejudecare

Decizia penala nr. 236/17 noiembrie 2006

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la 1.08.2006 sub nr. 4786, partea vatamata T.E a solicitat condamnarea inculpatului M.E. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, infractiune prev. de art. 180 alin.2 cod penal.

În motivarea plângerii, partea vatamata a aratat ca este vecina cu inculpatul si ca acesta a amenintat-o în repetate rânduri cu bataia. În data de 30.07.2006, în jurul orei 20,00, în timp ce partea vatamata sapa în gradina sa, inculpatul a venit în usa casei sale si fara nici un motiv, a început sa o loveasca cu pumnii peste fata si restul corpului.

Prin sentinta penala nr. 1627 din 4.10.2006, Judecatoria Tulcea, în baza art. 11 pct. 2 lit. b. raportat la art. 10 lit. h si 2841 cod proc. penala, a încetat procesul penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate T.E. împotriva inculpatului M.E, pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente, infractiune prev. de art. 180 alin 2 Cod penal.

În baza art. 192 alin 2 Cod proc. pen., partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 10 lei RON, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a examinat probele administrate în cauza, retinând urmatoarele :

La termenul de judecata din 27 septembrie2006, s-a constatat lipsa nejustificata a partii vatamate, care a fost legal citata.

Termenul de judecata din 4 octombrie 206 a reprezentat al doilea termen consecutiv la care partea vatamata a absentat nejustificat, desi procedura de citare pentru acest termen a fost legal îndeplinita.

În conformitate cu disp. art. 2841 cod proc. penala, absenta nemotivata a partii vatamate la doua termene constituie în fata primei instante de judecata prezumtie relativa de renuntare la judecata, dedusa din lipsa de staruinta a partii vatamate.

La data de 7.09.2006 a intrat în vigoare noul Cod de procedura penala, iar prin modificarile aduse prin Legea nr. 356/2006 au fost abrogate disp. art. 2841 Cod proc. penala, prin care era sanctionata pasivitatea partii vatamate cu privire la participarea a judecata. Prin urmare, potrivit noilor reglementari, în cazul în care partea vatamata lipseste la doua sau mai multe termene consecutiv în mod nejustificat, instanta urmeaza sa o citeze în continuare, fara a putea da efecte acestei absente, lipsa sa nemaifiind asimilata unei retrageri a plângerii prealabile.

Totodata, în art. III alin. 3 din Legea nr. 356/2006 se mentioneaza ca, în privinta cauzelor aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a prezentei legi, vor continua sa fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date. Textul mai sus amintit se refera la dispozitiile de procedura dupa care se desfasoara judecata, aplicabile anterior acestei date, iar nu la instantele competente potrivit dispozitiilor aplicabile anterior, aceasta reiesind din interpretarea gramaticala a textului de lege. Cum instanta a fost sesizata cu aceasta cauza la data de 1.08.2006, deci anterior intrarii în vigoare a acestei legi, urmând ca dispozitiile de procedura aplicabile în speta sa fie cele ale art. 2841 Cod proc. penala.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs partea vatamata T.E. criticând-o ca netemeinica.

În motivarea recursului, partea vatamata a sustinut ca nu s-a putut prezenta în fata primei instante deoarece a fost internata în spitalele din Tulcea si Galati si a depus în acest sens acte medicale.

Examinând sentinta penala în raport de criticile formulate, precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod proc. penala, se constata ca recursul este fondat deoarece la data pronuntarii, respectiv 4 octombrie 2006, prevederile art. 2841 Cod proc. penala conform carora lipsa parti vatamate la doua termene consecutive este asimilata cu retragerea partii, erau abrogate.

Dispozitiile tranzitorii prevazute în Legea 356 din 21.07.2006 îsi au aplicabilitatea în ceea ce priveste competenta instantelor de a judeca anumite cauze.

Pentru considerentele aratate, urmeaza a fi admis ca fondat recursul declarat de partea vatamata T.E. împotriva sentintei penale nr. 1627 din 4 octombrie 2006, pronuntata de Judecatoria Tulcea.

Va fi casata în totalitate sentinta penala si va trimite cauza aceleiasi instante pentru solutionarea fondului.

Decizia penala nr. 236/17 noiembrie 2006

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la 1.08.2006 sub nr. 4786, partea vatamata T.E a solicitat condamnarea inculpatului M.E. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, infractiune prev. de art. 180 alin.2 cod penal.

În motivarea plângerii, partea vatamata a aratat ca este vecina cu inculpatul si ca acesta a amenintat-o în repetate rânduri cu bataia. În data de 30.07.2006, în jurul orei 20,00, în timp ce partea vatamata sapa în gradina sa, inculpatul a venit în usa casei sale si fara nici un motiv, a început sa o loveasca cu pumnii peste fata si restul corpului.

Prin sentinta penala nr. 1627 din 4.10.2006, Judecatoria Tulcea, în baza art. 11 pct. 2 lit. b. raportat la art. 10 lit. h si 2841 cod proc. penala, a încetat procesul penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate T.E. împotriva inculpatului M.E, pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente, infractiune prev. de art. 180 alin 2 Cod penal.

În baza art. 192 alin 2 Cod proc. pen., partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 10 lei RON, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a examinat probele administrate în cauza, retinând urmatoarele :

La termenul de judecata din 27 septembrie2006, s-a constatat lipsa nejustificata a partii vatamate, care a fost legal citata.

Termenul de judecata din 4 octombrie 206 a reprezentat al doilea termen consecutiv la care partea vatamata a absentat nejustificat, desi procedura de citare pentru acest termen a fost legal îndeplinita.

În conformitate cu disp. art. 2841 cod proc. penala, absenta nemotivata a partii vatamate la doua termene constituie în fata primei instante de judecata prezumtie relativa de renuntare la judecata, dedusa din lipsa de staruinta a partii vatamate.

La data de 7.09.2006 a intrat în vigoare noul Cod de procedura penala, iar prin modificarile aduse prin Legea nr. 356/2006 au fost abrogate disp. art. 2841 Cod proc. penala, prin care era sanctionata pasivitatea partii vatamate cu privire la participarea a judecata. Prin urmare, potrivit noilor reglementari, în cazul în care partea vatamata lipseste la doua sau mai multe termene consecutiv în mod nejustificat, instanta urmeaza sa o citeze în continuare, fara a putea da efecte acestei absente, lipsa sa nemaifiind asimilata unei retrageri a plângerii prealabile.

Totodata, în art. III alin. 3 din Legea nr. 356/2006 se mentioneaza ca, în privinta cauzelor aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a prezentei legi, vor continua sa fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date. Textul mai sus amintit se refera la dispozitiile de procedura dupa care se desfasoara judecata, aplicabile anterior acestei date, iar nu la instantele competente potrivit dispozitiilor aplicabile anterior, aceasta reiesind din interpretarea gramaticala a textului de lege. Cum instanta a fost sesizata cu aceasta cauza la data de 1.08.2006, deci anterior intrarii în vigoare a acestei legi, urmând ca dispozitiile de procedura aplicabile în speta sa fie cele ale art. 2841 Cod proc. penala.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs partea vatamata T.E. criticând-o ca netemeinica.

În motivarea recursului, partea vatamata a sustinut ca nu s-a putut prezenta în fata primei instante deoarece a fost internata în spitalele din Tulcea si Galati si a depus în acest sens acte medicale.

Examinând sentinta penala în raport de criticile formulate, precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod proc. penala, se constata ca recursul este fondat deoarece la data pronuntarii, respectiv 4 octombrie 2006, prevederile art. 2841 Cod proc. penala conform carora lipsa parti vatamate la doua termene consecutive este asimilata cu retragerea partii, erau abrogate.

Dispozitiile tranzitorii prevazute în Legea 356 din 21.07.2006 îsi au aplicabilitatea în ceea ce priveste competenta instantelor de a judeca anumite cauze.

Pentru considerentele aratate, urmeaza a fi admis ca fondat recursul declarat de partea vatamata T.E. împotriva sentintei penale nr. 1627 din 4 octombrie 2006, pronuntata de Judecatoria Tulcea.

Va fi casata în totalitate sentinta penala si va trimite cauza aceleiasi instante pentru solutionarea fondului.

Decizia penala nr. 236/17 noiembrie 2006

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la 1.08.2006 sub nr. 4786, partea vatamata T.E a solicitat condamnarea inculpatului M.E. pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, infractiune prev. de art. 180 alin.2 cod penal.

În motivarea plângerii, partea vatamata a aratat ca este vecina cu inculpatul si ca acesta a amenintat-o în repetate rânduri cu bataia. În data de 30.07.2006, în jurul orei 20,00, în timp ce partea vatamata sapa în gradina sa, inculpatul a venit în usa casei sale si fara nici un motiv, a început sa o loveasca cu pumnii peste fata si restul corpului.

Prin sentinta penala nr. 1627 din 4.10.2006, Judecatoria Tulcea, în baza art. 11 pct. 2 lit. b. raportat la art. 10 lit. h si 2841 cod proc. penala, a încetat procesul penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate T.E. împotriva inculpatului M.E, pentru savârsirea infractiunii de lovire si alte violente, infractiune prev. de art. 180 alin 2 Cod penal.

În baza art. 192 alin 2 Cod proc. pen., partea vatamata a fost obligata la plata sumei de 10 lei RON, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a examinat probele administrate în cauza, retinând urmatoarele :

La termenul de judecata din 27 septembrie2006, s-a constatat lipsa nejustificata a partii vatamate, care a fost legal citata.

Termenul de judecata din 4 octombrie 206 a reprezentat al doilea termen consecutiv la care partea vatamata a absentat nejustificat, desi procedura de citare pentru acest termen a fost legal îndeplinita.

În conformitate cu disp. art. 2841 cod proc. penala, absenta nemotivata a partii vatamate la doua termene constituie în fata primei instante de judecata prezumtie relativa de renuntare la judecata, dedusa din lipsa de staruinta a partii vatamate.

La data de 7.09.2006 a intrat în vigoare noul Cod de procedura penala, iar prin modificarile aduse prin Legea nr. 356/2006 au fost abrogate disp. art. 2841 Cod proc. penala, prin care era sanctionata pasivitatea partii vatamate cu privire la participarea a judecata. Prin urmare, potrivit noilor reglementari, în cazul în care partea vatamata lipseste la doua sau mai multe termene consecutiv în mod nejustificat, instanta urmeaza sa o citeze în continuare, fara a putea da efecte acestei absente, lipsa sa nemaifiind asimilata unei retrageri a plângerii prealabile.

Totodata, în art. III alin. 3 din Legea nr. 356/2006 se mentioneaza ca, în privinta cauzelor aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a prezentei legi, vor continua sa fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date. Textul mai sus amintit se refera la dispozitiile de procedura dupa care se desfasoara judecata, aplicabile anterior acestei date, iar nu la instantele competente potrivit dispozitiilor aplicabile anterior, aceasta reiesind din interpretarea gramaticala a textului de lege. Cum instanta a fost sesizata cu aceasta cauza la data de 1.08.2006, deci anterior intrarii în vigoare a acestei legi, urmând ca dispozitiile de procedura aplicabile în speta sa fie cele ale art. 2841 Cod proc. penala.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs partea vatamata T.E. criticând-o ca netemeinica.

În motivarea recursului, partea vatamata a sustinut ca nu s-a putut prezenta în fata primei instante deoarece a fost internata în spitalele din Tulcea si Galati si a depus în acest sens acte medicale.

Examinând sentinta penala în raport de criticile formulate, precum si sub toate celelalte aspecte ale cauzei în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod proc. penala, se constata ca recursul este fondat deoarece la data pronuntarii, respectiv 4 octombrie 2006, prevederile art. 2841 Cod proc. penala conform carora lipsa parti vatamate la doua termene consecutive este asimilata cu retragerea partii, erau abrogate.

Dispozitiile tranzitorii prevazute în Legea 356 din 21.07.2006 îsi au aplicabilitatea în ceea ce priveste competenta instantelor de a judeca anumite cauze.

Pentru considerentele aratate, urmeaza a fi admis ca fondat recursul declarat de partea vatamata T.E. împotriva sentintei penale nr. 1627 din 4 octombrie 2006, pronuntata de Judecatoria Tulcea.

Va fi casata în totalitate sentinta penala si va trimite cauza aceleiasi instante pentru solutionarea fondului.

Etichete: