Top

Abrogarea dispozitiilor art. 2841 CPP. Consecinte

Decizia penala nr. 276/22 decembrie 2006

Prin plângerea prealabila a partii vatamate I.F., formulata la data de 24 august 2006, s-a pus în miscare actiunea penala împotriva inculpatului P.D. pentru fapta prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod penal.

Partea vatamata a lipsit nejustificat la doua termen consecutive, respectiv la termenul din data de 13 septembrie 2006 si termenul din data de 27 septembrie 2006, aceasta lipsa fiind considerata de Judecatoria Babadag – judetul Tulcea, potrivit prevederilor art. 2841 dina Codul de procedura penala, drept retragerea plângerii prealabile.

Prin sentinta penala nr. 206/2006 Judecatoria Babadag a dispus, în baza art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 lit. h) si art. 2841 Cod proc. pen, încetarea procesului penal pus în miscare la plângerea prealabila a partii vatamate I.F. împotriva inculpatului P.D., pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 180 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 192 pct. 2 alait. C) cod proc. pen., a fost obligata partea vatamata la 5 lei RON cheltuieli judiciare catre stat.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs partea vatamata I.F., fara a-l motiva.

Analizând recursul sub toate aspectele, tribunalul retine ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente.

Astfel, prin legea nr. 356/21 iulie 2006 de modificare a Codului de procedura penala, publicata în Monitorul Oficial la 7 august 2006 si intrata în vigoare la 6 septembrie 2006, art. 2841 cod proc. pen., a fost abrogat.

Fiind o norma de procedura si , deci, de imediata aplicare, în mod gresit la termenele din 13 septembrie 2006 si 27 septembrie 2006, Judecatoria Babadag a luat act ca partea vatamata I.F a lipsit în mod nejustificat si a dispus încetarea procesului penal.

Este adevarat ca, potrivit art. 3 alin. 3 din legea 356/2006 cauzele aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a acestei legi vor continua sa fie judecate de instantele competente potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date, dar în opinia tribunalului acest text se refera la competenta materiala a organelor judiciare si nicidecum la dispozitiile procedurale de judecata.

Astfel, prevederile art. 2841 Cod proc. pen. fiind abrogate, instanta de fond nu mai putea sa asimileze, dupa intrarea în vigoare a legii 356/2006 lipsa partii vatamate la doua termene consecutive cu retragerea plângerii prealabile,.

În aceste conditii, se impunea administrarea de probe si pronuntarea unei solutii pe fondul cauzei daca nu existau alte impedimente procedurale care sa împiedice tragerea la raspunderea penala a inculpatului.

În cauza este incident motivul de casare prevazut de art. 3859 alin. 10 Cod proc. pen, caz care se ia în considerare întotdeauna din oficiu, motiv pentru care recursul va fi admis, se va casa în totalitate sentinta penala nr. 206/2006 a Judecatoriei Babadag si se va trimite cauza spre rejudecare primei instante pentru a se pronunta asupra faptei retinute în sarcina inculpatului prin plângerea prealabila.

Potrivit art. 192 alin. 3 Cod proc. penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

Etichete: