Top

Lipsa plângerii prealabile. Formularea plângerii prealabile de către avocatul parţii vătămate

Nu se poate retine ca lipseste plângerea prealabila in cazul in care aceasta a fost formulata si introdusa la instanta, in baza contractului de asistenta juridica, de catre avocatul partii vatamate.
(Tribunalul Iasi – sectia penala, decizia nr. 770/16.06.2005)

Prin sentinta penala nr. 398/25.01.2005, Judecatoria Iasi, în baza art. 1 lit. f Cod procedura penala, a încetat procesul penal pentru infractiunea prevazuta de art. 180 alin. 2 Cod penal.
Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca dreptul persoanei vatamate de a face plângere prealabila este strict personal, exercitarea sa putând a se face si printr-un mandatar special, dispozitiile art. 222 Cod procedura penala fiind aplicabile prin analogie.
În cauza plângerea prealabila a fost formulata de aparatorul ales al partii vatamate fara ca acestuia sa i se fi dat un mandat special în acest sens. Partea vatamata avea posibilitatea de a-si însusi plângerea în termenul de 2 luni prevazut de art. 284 Cod procedura penala pentru introducerea plângerii penale directe.
Având în vedere aceste împrejurari, prima instanta a considerat ca lipseste plângerea prealabila a persoanei vatamate.
În recursul partii vatamate s-a decis casarea sentintei cu trimitere spre rejudecare.
S-a retinut ca partea vatamata s-a adresat unui avocat cu care a încheiat un contract de asistenta juridica în baza caruia avocatul ales a formulat pentru partea vatamata o plângere prealabila împotriva inculpatilor, plângere pe care a depus-o la instanta în interiorul termenului legal de 2 luni. Din aceasta conduita a partii vatamate rezulta ca aceasta a dorit si a urmarit tragerea la raspundere penala a faptuitorilor pentru infractiunea pretins comisa.
Tribunalul a considerat ca esentiala este în cazul infractiunilor la care necesitatea tragerii la raspundere penala a infractorului este lasata la aprecierea victimei infractiunii tocmai vointa persoanei vatamate de a solicita tragerea la raspundere penala a faptuitorului, vointa care în speta a fost pe deplin manifestata.

Etichete: