Top

Comercial – ordonanta prezidentiala

Dosar nr. 3040/88/2008 SENTINTA CIVILA NR. 26 Sedinta publica din data de 09 ianuarie 2009 Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr.5499/14 noiembrie 2008, reclamanta … a chemat în judecata pârâta S.C. TULCO S.A. TULCEA, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta pe cale de ordonanta presedintiala sa fie obligata pârâta de a permite accesul reclamantei în incinta imobilului închiriat în baza contractului nr. 1575/2 octombrie 2007, obligarea la plata daunelor cominatorii în suma de 3000 Euro pentru fiecare zi de întârziere pâna la executarea obligatiei asumata prin contract, cu cheltuieli de judecata. In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca potrivit contractului nr. … din 2 octombrie 2007 a închiriat de la pârâta un spatiu comercial în suprafata de 1100 m.p. reprezentând cladire depozit si birouri cu terenul aferent acestora. A mai aratat reclamanta ca datorita atitudinii abuzive pe care pârâta constant a manifestat-o, aceasta fiind discretionara în modul cum a permis accesul în incinta închiriata, aplicând un tratament inechitabil clientilor sai. Datorita culpei pârâtei, au existat perioade în care s-au aflat în situatia de a nu putea achita chiria la care a fost obligata prin conventie si care în prezent se ridica la suma de 20000 lei. De asemenea, a mai aratat ca le-a fost blocata calea de acces la cladirea închiriata precum si sudarea usilor metalice prin care se putea intra în cladire. In cladire fiind depozitate marfuri comerciale în valoare de peste 300.000 lei, marfuri care nu puteau fi distribuite partenerilor contractuali, nefolosinta bunului închiriat producea consecinte irevocabile pe plan financiar. In drept, au fost invocate dispozitiile art. 581 Cod proc. civ., In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri. Pârâta legal citata a depus întâmpinare în continutul careia a invocat în principal exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Tulcea, având în vedere dispozitiile prevazute de art. 1 din contract „pentru activitati de depozitare si/sau comercializare produse alimentare si nealimentare” constituia un raport juridic comercial, iar obligatia a carei executare se solicita era una comerciala, neevaluabila în bani, astfel ca competenta de solutionare apartinea Tribunalului Tulcea si în raport de dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. a) Cod proc. civ. Prin Sentinta civila nr. 3550 din 16 decembrie 2008, Judecatoria Tulcea a admis exceptia si a declinat competenta solutionarii cauzei la Tribunalul Tulcea, în prima instanta. Dupa declinare, cauza a fost înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 3040/88/2008. Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: Intre parti s-a încheiat la data de 2 octombrie 2007, contractul de închiriere nr. 1575 privind închirierea suprafetei de 1100 m.p. situata în Tulcea, strada … nr. 40, pentru productie stabilindu-se si obligatia platii chiriei. In contract, partile au stipulat ca durata contractului este de 1 an începând cu 1 noiembrie 2007, putând fi prelungit cu acordul partilor. La data de 1 noiembrie 2008, contractul a expirat iar partile nu au înteles sa reînnoiasca contractul. Potrivit dispozitiilor art. 581 Cod proc. civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executarii. Din analiza dispozitiilor art. 581 Cod proc. civ., rezulta ca doua sunt conditiile specifice exercitarii procedurii ordonantei presedintiale, respectiv urgenta si nerezolvarea fondului cauzei. Intrucât urgenta trebuie sa rezulte din fapte concrete, specifice fiecarui caz în parte, si cum reclamanta nu a dovedit în ce consta urgenta masurii solicitate si care ar fi paguba suferita daca s-ar refuza recurgerea la o astfel de procedura speciala, decât una pe dreptul comun, instanta va constata ca aceasta conditie nu este îndeplinita în raport de faptul ca, în cauza, contractul de închiriere a expirat iar revenirea în spatiul de lucru nu mai are suport legal. De altfel, partile trebuie sa-si solutioneze conflictul aparut, pe calea dreptului comun, cu administrarea unor probatorii în ce priveste existenta în spatiul ce a facut obiectul închirierii a bunurilor proprietatea reclamantei precum si a justificarii retinerii acestor bunuri de catre pârâta, probe ce nu se pot face pe calea ordonantei presedintiale. Ca urmare a faptului ca dreptul reclamantei de a avea acces în spatiul solicitat nu mai subzista, contractul de închiriere fiind expirat, instanta retine ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 581 Cod proc. civ., respectiv aparenta dreptului si neprejudecarea fondului cauzei pentru ca în situatia contrara de admitere a ordonantei, litigiul dintre parti s-ar solutiona definitiv si nu temporar, pe fond, pe aceasta cale speciala, lucru care nu este permis. Cum inadmisibilitatea invocata de catre pârâta priveste de fapt fondul cauzei ordonantei, ce implica analiza conditiilor de admisibilitate, si cum acestea nu sunt îndeplinite, instanta va respinge cererea de ordonanta presedintiala ca nefondata.

Etichete: