Top

Recurs. Urgenta – Conditie de admisibilitate a cererii de ordonanta presedintiala

Reclamantii B.F. si B.M. au chemat în judecata pârâtul S.S., solicitând pe calea ordonantei presedintiale reintegrarea lor în domiciliul comun din care au fost alungati la începutul anului 2007.

Solutionând cauza, Judecatoria Slobozia, prin sentinta civila nr.2346/11 iunie 2009, a respins cererea de ordonanta presedintiala .

S-a retinut de catre instanta de fond ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile reglementate de lege pentru a fi admisa o astfel de cerere pe calea ordonantei presedintiale .

Împotriva acestei solutii, au declarat recurs reclamantii, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate, sustinând ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru a fi admisa cererea lor de reintegrare în spatiul de locuit .

Recursul declarat este nefondat .

Din cuprinsul art.581 alin.1 Cod procedura civila rezulta ca una din conditiile imperative admiterii unei actiuni pe calea ordonantei presedintiale îl constituie urgenta luarii unor masuri pentru pastrarea unui drept sau pentru prevenirea producerii unei pagube iminente si care altfel nu ar mai putea fi reparata .

În cauza, potrivit probelor administrate, rezulta ca între reclamanta B.F. si pârâtul S.S. a intervenit încetarea raporturilor de casatorie prin divort în anul 2007, an în care reclamanta a fost nevoita sa paraseasca domiciliul comun.

Faptul ca dupa 2 ani de la intervenirea acestui incident aceasta solicita reintegrarea sa în domiciliul comun denota ca în cauza nu este îndeplinita conditia urgentei luarii acestei masuri, motiv pentru care în mod corect instanta de fond a respins cererea reclamantei, ceea ce face ca si recursul sa apara ca nefondat .

Etichete: