Top

Incetare masura plasament

Dosar nr. 40/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 146

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 40/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, a solicitat încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru minora (…), născută la data de (…) în Tulcea, fiica lui (…), plecată în Grecia din anul 1996 şi (…), plecat în Grecia din anul 1996.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 68 şi 69 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea acţiunii s-a arătat că minora (…), în vârstă de 14 ani, provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută şi se află în plasament la bunica paternă (…) din mun. Tulcea, conform sentinţei civile nr.240/14.02.2006 a Tribunalului Tulcea, fiind lăsată de către părinţi în grija acesteia, după plecarea lor în Grecia.

S-a mai arătat că în anul 2007 părinţii minorei au divorţat, iar în urma divorţului minora (…) a fost încredinţată tatălui.

În luna iulie 2008, tatăl a luat-o pe minoră în Grecia pentru a locui împreună, fără a solicita însă D.G.A.S.P.C. Tulcea reintegrarea minorei în familie.

Minora a promovat clasa a …-a la Şcoala (…) din mun. Tulcea, iar în prezent, din cele relatate de bunica sa se află împreună cu tatăl său în Grecia, unde îşi continuă cursurile şcolare.

Tatăl (…) locuieşte în Grecia din anul 1996, nu deţine locuinţă proprietate personală, locuind cu chirie, lucrează la o firmă şi are un salariu în cuantum de 1700 euro.

In dovedirea cererii, s-au depus la dosar în copie: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea, referat, declaraţie, raport după discuţii, cartea de identitate a numitei (…), copie de sentinţa civilă nr.240/14.02.2006 a Tribunalului Tulcea şi de pe certificatul de naştere al minorei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că minora (…), în vârstă de 14 ani provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută şi se află în plasament la bunica paternă (…) din mun. Tulcea, conform sentinţei civile nr.240/14.02.2006 a Tribunalului Tulcea, fiind lăsată de către părinţi în grija acesteia, după plecarea părinţilor în Grecia.

Se mai reţine că în anul 2007 părinţii minorei au divorţat, iar în urma divorţului minora (…) a fost încredinţată tatălui.

În luna iulie 2008, tatăl a luat-o pe minoră în Grecia pentru a locui împreună, fără a solicita însă D.G.A.S.P.C. Tulcea reintegrarea minorei în familie.

Minora a promovat clasa a …-a la Şcoala (…) din mun. Tulcea, iar în prezent, din cele relatate de bunica sa se află împreună cu tatăl său în Grecia, unde îşi continuă cursurile şcolare.

Tatăl (…) locuieşte în Grecia din anul 1996, nu deţine locuinţă proprietate personală, locuind cu chirie şi lucrează la o firmă şi are un salariu în cuantum de 1700 euro.

Din înscrisurile anexate la dosarul cauzei rezultă că, minora este ataşată de tatăl său şi se înţeleg bine.

Potrivit art. 68 şi art. 69 din Legea 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii, întocmind rapoarte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit. În situaţia în care se constată, pe baza acestui raport, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Totodată, conform prevederilor art. 70 din aceeaşi lege, la încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenţă socială, organizat la nivelul municipiilor şi oraşelor, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor au obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. In acest scop acestea întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 3 luni.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune încetarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la data de (…)în mun. Tulcea.

Urmează a dispune încetarea exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Tags: