Top

Incetare masura plasament

Dosar nr. 41/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 147

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 40/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, a solicitat încetarea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru minora (…), născută la data de (…)în oraşul …, jud. Tulcea, fiica lui (…), cu domiciliul legal (…) şi a lui (…), cu domiciliul legal în (…), jud. Tulcea.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 68 şi 69 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea acţiunii s-a arătat că minora, în vârstă de … ani, provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută.

La vârsta de 1 an şi 6 luni a fost părăsită de către mama sa, fiind luată în grijă de bunica paternă, care a decedat când minora avea vârsta de 2 ani, fiind crescută în continuare de mătuşa paternă (…).

În luna martie 2008, minora a abandonat şcoala şi a plecat, fără acordul mătuşii paterne în Spania, din discuţiile telefonice dintre cele două rezultând că are o situaţie bună din punct de vedre material şi că nu intenţionează să revină în familie prea curând.

S-a mai arătat că din declaraţiile date de unchii paterni, cât şi din verificările efectuate de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, reiese că minora se află în Spania, unde trăieşte în concubinaj cu un cetăţean român cu care intenţionează să se căsătorească.

In dovedirea cererii, s-au depus la dosar în copie: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea, referat, declaraţie, rapoarte după vizită, ancheta socială efectuată în (…), copie de pe sentinţa civilă nr…. a Tribunalului Tulcea şi copii de pe acte de stare civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că minora în vârstă de 17 ani, provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută.

La vârsta de 1 an şi 6 luni a fost părăsită de către mama sa, fiind luată în grijă de bunica paternă, care a decedat când minora avea vârsta de 2 ani, fiind crescută în continuare de mătuşa paternă (…).

În luna martie 2008, minora a abandonat şcoala şi a plecat, fără acordul mătuşii paterne în Spania, din discuţiile telefonice dintre cele două rezultând că are o situaţie bună din punct de vedre material şi că nu doreşte să revină în familie prea curând, intenţionând să se căsătorească cu un cetăţean român.

Potrivit art. 68 şi art. 69 din Legea 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii, întocmind rapoarte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit. În situaţia în care se constată, pe baza acestui raport, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Totodată, conform prevederilor art. 70 din aceeaşi lege, la încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenţă socială, organizat la nivelul municipiilor şi oraşelor, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor au obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. In acest scop acestea întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 3 luni.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune încetarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la data de (…), în oraşul Măcin, jud.

Urmează a dispune încetarea exercitării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete: