Top

Plangere contraventionala. contestatie la regimul circulatiei

Dosar nr. 15/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 33

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea adresată instanţei, înregistrată sub nr. 15/327/2008 petentul (…), a contestat procesul-verbal de contravenţie seria (…) emis de INSPECTORATUL POLITIEI JUDETENE TULCEA.

Prin sentinţa civilă nr.2675/20 octombrie 2008 Judecătoria Tulcea, a respins plângerea formulată de petent, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul verbal atacat petentul a fost sancţionat în temeiul art. 59 al.2 10/1 respectiv art. 101 şi 102 din O.U.G. nr.195/2002, reţinându-se în sarcina sa faptul că a condus autoturismul pe str. 1848 DIN Tulcea, iar la efectuarea virajului la stânga către aleea dintre liceul Grigore Moisil şi blocul nr.5, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului „DACIA” cu nr. (…) care circula din sens opus, intrând în coliziune cu acesta.

De asemenea, s-a reţinut faptul că vehiculul condus de petent avea ITP expirată.

Potrivit dispoziţiilor menţionate în intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

Conform art. 10 al.1 din acelaşi act normativ este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.

Astfel cum reiese din declaraţia dată în faţa organelor de poliţie (fila 13) petentul a efectuat virajul spre stânga, însă nu a observat apropierea unui vehicul, aspect care este relevat şi de celălalt conducător auto în declaraţia dată (fila 14), în care arată că petentul a efectuat manevra fără să se asigure, ceea ce a condus la producerea coliziunii.

Susţinerile petentului în sensul că vehiculul care se deplasa din partea opusă rula cu o viteza peste limita legală şi nu a avut posibilitatea să-l observe,urmează a nu fi avută în vedere întrucât nu este susţinută de alte probe, iar pe de altă parte din planşele foto depuse de petent la dosar se poate observa că intersecţia în cauză este una cu vizibilitate.

De asemenea, petentul nu a făcut dovada faptului că autoturismul în cauză era la data producerii incidentului, corespunzător din punct de vedere tehnic.

Prin raportare la ansamblul probator existent s-a apreciat că, petentul nu s-a conformat obligaţiei impuse de lege relativ la respectarea regulilor privind prioritatea de trecere şi deplasarea pe drumurile publice a unui vehicul corespunzător din punct de vedere tehnic,astfel încât prezumţia de legalitate a procesului-verbal nu a fost răsturnată.

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a formulat recurs petentul, care nu a fost motivat nici în scris şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a-l susţine oral aşa cum sunt prevederile art.34 al.2 din OG nr.2/2001 cu privire la regimul juridic al contravenţiei.

Verificând sentinţa civilă recurată se constată că instanţa de fond a făcut o apreciere justă a cauzei, pronunţând o sentinţă legală şi temeinică potrivit următoarelor considerente.

Prin procesul verbal de contravenţie atacat petentul a fost sancţionat contravenţional conform art.59 al.2 şi respectiv art.101 şi 102 din OUG nr.195/2002, reţinându-se în sarcina sa faptul că a condus autoturismul cu nr.de înmatriculare (…) pe str.1848 din Tulcea, iar la efectuarea virajului la stânga către aleea dintre Liceul Grigore Moisil şi blocul nr.5, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului cu nr.de înmatriculare (…) care circula din sens opus, intrând în coliziune cu acesta. Prin acelaşi proces verbal s-a reţinut că autoturismul avea inspecţia tehnică expirată.

Potrivit dispoziţiilor legale în materie, în intersecţii, conducătorii auto care virează la stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

Neacordând prioritate de trecere celuilalt vehicul, petentul a încălcat prevederile legale, iar toate apărările nu pot fi primite, procesul verbal fiind temeinic şi legal.

Faţă de aceste considerente, urmează a respinge recursul ca nefondat şi a menţine sentinţa atacată ca legală şi temeinică.

Etichete: