Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 871

Şedinţa publică de la 23 Martie 2009

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul instanţei la data de 15.10.2008, sub nr. 4926/327/2008, petentul _ a contestat procesul-verbal de contravenţie seria CC nr.1381262 din data de 06.10.2008 întocmit de intimat _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că, în fapt a fost sancţionat cu reţinerea permisului de conducere deoarece la 06.10.2008, orele 8,15, nu a acordat prioritate unui alt automobil cu nr. de înmatriculare B-58-TPX. În realitate se arată că aflându-se oprit la intersecţia str. Traian cu str. Buna Vestire şi str. Mihail Kogălniceanu şi a acordat prioritate în special maşinilor care veneau dinspre str. Buna Vestire, deoarece din dreapta era o vizibilitate mai redusă dat fiind gardul înalt al bisericii. Deoarece autoturismul B-58-TPX se deplasa mai mult pe sensul acestuia de mers l-a acroşat, probabil şi datorită condiţiilor atmosferice, în acea dimineaţă ploua torenţial.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat.

Intimatul, nu a formulat întâmpinare, dar a depus la dosar declaraţiile celor doi şoferi implicaţi în accident care au stat la baza încheierii actului sancţionator, raport al agentului constatator, în completarea actului de constatare.

În cauză au fost încuviinţate în temeiul art. 167 C.pr.civ. şi administrate proba cu înscrisuri precum şi proba testimonială fiind audiaţi martorii Smail Memet, Dimofte Marian.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 06.10.2008, orele 08,15, pe str. Buna Vestire, petentul a condus autoturismul marca VW Golf cu nr. TL-96- FYD, cu direcţia de mers dinspre Muzeul de Ştiinţe Naturale, iar la intersecţia cu str. Traian şi M. Kogălniceanu, nu a respectat semnificaţia indicatorului „cedează trecerea” şi nu a acordat prioritate de trecere, intrând în coliziune cu autoturismul B-58-TPX, condus de Smail Memet care circula regulamentar pe drumul cu prioritate.

În ceea ce priveşte fapta, astfel cum a fost descrisă de agentul constatator, instanţa reţine că aceasta se circumscrie dispoziţiilor legale art. 57 alin 2 din regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002 şi sancţionată de art. 101 alin.3 lit. a) din OUG nr.195/2002.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa reţine că petentul nu a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul-verbal de contravenţie. Din actele şi lucrările dosarului rezultă că nu a fost răsturnată prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie de către agentul constatator.

Situaţia de fapt descrisă în actul sancţionator şi reţinută de instanţa este confirmată şi de depoziţia martorului Smail Memet din care rezultă că petentul ieşea din parcare şi vroia să intre pe str. Traian, iar acesta mergea pe drumul cu prioritate, semnul de cedează trecerea de pe strada de pe care venea petentul fiind mai jos de locul producerii accidentului.

Instanţa nu reţine apărarea petentului în sensul că datorită faptului că acolo nu există indicatoare de drum cu prioritate sau de cedează trecerea, aceste aspecte rezultând şi din declaraţia martorului Dimofte Marian Ionuţ, nu avea obligaţia de acorda prioritate de trecere autoturismul care circula pe str. Buna Vestire. Potrivit art. 57 alin 1 din OUG 195/2002 „La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite prin regulament”. Astfel, chiar dacă se reţine că aceea intersecţie ar fi nedirijată, şi în această situaţie petentul avea obligaţia de a se asigura şi de a acorda prioritate autoturismelor care veneau din partea dreaptă, şi anume autoturismului condus de Smail Memet care circula pe str. Buna Vestire.

Împrejurările meteo din aceea zi, faptul că ploua precum şi că în aceea intersecţie nu este o vizibilitate bună, fiind un gard înalt, nu are relevanţă sub aspectul obligaţiei petentului de a se asigura şi de a acorda prioritate de trecere, autoturismelor care aveau dreptul de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice.

Faţă de împrejurarea că petentul a fost sancţionat cu aplicarea unei amenzi în cuantum de 324 lei, deci cu minimul amenzii prevăzut de lege pentru fapta săvârşită, potrivit de art. 101 alin.3 lit. a) din OUG nr.195/2002 raportat la art. 98 alin. 4 lit.c) din acelaşi act normativ, nu se pune problema reindividualizării sancţiunilor în condiţiile în care gradul concret de pericol social al faptei corespunde sancţiunilor aplicate.

Pentru a se opri la această soluţie, instanţa a avut în vedere atât dispoziţiile art. 5 alin. 5 din OG nr. 2/2001, potrivit cărora sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, precum şi cele ale art. 21 alin. 3 din acelaşi act normativ care prevăd că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, faptul că în aceea zi condiţiile meteo erau nefavorabile, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de urmarea produsă, faptul că maşinile nu au fost puţin avariate, precum şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În temeiul art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, instanţa apreciază că plângerea dedusă judecăţii este evident neîntemeiată şi în consecinţă, urmează a o respinge.

Etichete: