Top

Drept procesual civil. Contestaţie în anulare. Interes.

Intimatul I.V.C. a formulat contestaţie în anulare a deciziei civile nr.49/26.01.2009 a C. A. Bc. pronunţată în dosarul nr.431/103/2008.

Contestaţia legal scutită de plata taxei de timbru a fost înregistrată pe rolul C. A. Bc. sub nr.97/32/2010.

Motivele contestaţiei în anulare – detaliate la filele 21 – 22 au vizat neexaminarea de către instanţa de recurs a tuturor motivelor invocate de recurent şi pe cale de consecinţă respingerea greşită a acestuia ca nefondat.

La termenul din 12.04.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes în promovarea contestaţiei în anulare, excepţie cu privire la care se reţin următoarele:

Prin decizia civilă nr.49/26.01.2009 a C. A. Bc. – împotriva căreia s-a promovat contestaţia în anulare – s-a respins ca nefondat recursul civil declarat de pârâta C. J. P. N. împotriva sentinţei civile nr.599/10.10.2008 pronunţată de Tr. N. în dosarul nr.431/103/2008.

Aşadar, ne aflăm în prezenţa unei contestaţii în anulare introdusă de intimat, atunci când recursul părţii adverse – respectiv C. J. P. N. a fost respins. Ori, intimatul I. V.C. nu se poate plânge de soluţia instanţei de recurs, de faptul că aceasta a omis să cerceteze un motiv de recurs, neavând niciun interes legitim şi actual în acest sens. Aceasta atâta timp cât a profitat intimatului soluţia de respingere a recursului C. P. N. şi deci implicit de menţinere a hotărârii primei instanţe (prin care acţiunea acesteia a fost admisă şi anulată decizia de recalculare a pensiei 1350 43/14.12.2007).

Prin urmare, contestaţia intimatului I. V.C. a fost respinsă ca lipsită de interes.

Etichete: