Top

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 88/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 316

Sedinta publica din data de 26 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.88/88/2009 din 16 ianuarie 2009 reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a solicitat modificarea masurii de protectie speciala -plasament – pentru minora … ns.la data de 8.04.1998, în Babadag fiica lui … si Natural, de la asistent maternal profesionist …, la asistent maternal profesionist …

De asemenea, a solicitat ca drepturile si obligatiile parintesti sa fie exercitate si respectiv îndeplinite de catre Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, în conformitate cu art.62 alin.(2) din L.272/2004.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca, minora … provine dintr-o relatie de concubinaj cu paternitate nerecunoscuta, dupa nastere aceasta a locuit cu mama sa operioada de doua luni, impunându-se internarea copilului în Sectia de Pediatrie a Spitalului din orasul Babadag, întrucât în familie nu existau conditii optime pentru crestere si dezvoltare.

Prin hotarârea nr…./1998 minora a fost data în plasament la Centrul de Plasament Babadag, iar prin hotarârea CPC nr…./14.12.1999 a fost data în plasament la asistent maternal …-ulterior sentinta civila nr…./2005 pâna la data de 8.12.2008, când din pricina rezultatului testului psihologic al d-nei … „inapt”, copilul a fost transferat la asistent maternal …, alaturi de fratele acesteia …, conform dispozitiei nr.4515/23.12.2008.

De asemenea a mai aratat ca, pe toata perioada plasamentului minorei la asistent maternal …, relatiile dintre copii si membri familiei au fost bazate în primul rând pe un puternic atasament, astfel ca, doamna … doreste sa o ia pe minora în plasament si dupa încetarea activitatii de asistent maternal .

Având în vedere cele mentionate, precum si rezultatul inapt la testul psihologic al doamnei …, reclamanta solicita modificarea masurii de protectie speciala privind pe minora …, la asistent maternal ….

In drept, reclamanta îsi întemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 58 alin.1 lit.b si art.68 din L.272/2004.

In dovedirea actiunii s-au depus la dosar raport referitor la ancheta psihosociala a copilului, ancheta sociala a DGASPC Tulcea, planul individualizat de protectie, hotarârea nr…./PS/2008, atestat, raport dupa vizita, raport dupa discutii, declaratii, dispozitia nr…./23.12.2008, certificat e nastere privind pe minora …, hotarârile nr.1136/1008, nr…./1999, sentintele civile nr…./25.05.2005, si nr…./22.03.2001.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Minora … provine dintr-o relatie de concubinaj cu paternitate nerecunoscuta, dupa nastere aceasta a locuit cu mama sa o perioada de doua luni, impunându-se internarea copilului în Sectia de Pediatrie a Spitalului din orasul Babadag, întrucât în familie nu existau conditii optime pentru crestere si dezvoltare.

Prin hotarârea nr…./1998 minora a fost data în plasament la Centrul de Plasament Babadag, iar prin hotarârea CPC nr…./14.12.1999 a fost data în plasament la asistent maternal …-ulterior sentinta civila nr…./2005 pâna la data de 8.12.2008, când din pricina rezultatului testului psihologic al d-nei … „inapt”, copilul a fost transferat la asistent maternal …, alaturi de fratele acesteia …, conform dispozitiei nr….23.12.2008.

Potrivit art.68 alin.2 din L.272/2004 ” în cazul în care împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca s-au modificat, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de îndata comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca în vederea modificarii sau dupa caz a încetarii masurii”.

Având în vedere rezultatul testului psihologic privind capacitatea asistentului maternal …, precum si împrejurarea ca masura de modificare vizeaza un asistent maternal la care se afla deja fratele minorei în discutie, instanta urmeaza a admite cererea si a dispune modificarea masurii de protectie speciala, instituita prin sentinta civila nr…./25.05.2005 a Tribunalului Tulcea, cu privire la minora …, în sensul ca dispune plasamentul acesteia la asistent maternal ….

Etichete: