Top

CIVIL – MASURA DE PROTECTIE SPECIALA

Dosar nr. 2837/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA Nr. 9

Sedinta publica de la 09 Ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 2837/88/2008, reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI – TULCEA a solicitat modificarea masurii de plasament pentru minora ……….., nascuta la data de 11 ianuarie 1997, în Tulcea, judet Tulcea, fiica lui …….., cu domiciliul în Tulcea, strada …….., judet Tulcea si resedinta în Italia, si a lui …………., cu domiciliul în Tulcea, ………. si resedinta necunoscuta.

A mai solicitat reclamanta sa se dispuna plasamentul minorului de la asistent maternal profesionist …….., la asistent maternal profesionist ………….., iar exercitiul drepturilor si obligatiilor parintesti sa fie delegate catre presedintele Consiliului Judetean Tulcea, conform prevederilor art. 621 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca minora provine dintr-o relatie de concubinaj, cu paternitate recunsocuta însa, lipsa conditiilor de supraveghere si hrana au impus plasamentul acesteia la Centrul de Plasament „Speranta” în 2001, iar apoi, prin Sentinta civila nr. 1870 din 29 septembrie 2005 a fost plasata asistentului maternal porofesionist ………., beneficiind de conditii optime de crestere si educare.

Minora a fost transferata de la asistent maternal ………. la asistent maternal profesionist ………….. deoarece prima a fost victima unei amenintari cu moartea de catre un vecin, martori fiind cei doi copii aflati în plasament la acel moment. Transferul a fost luat si la recomandarea I.P.J. TULCEA, tinându-se seama de pericolul la care erau expusi copiii.

Cât priveste interesul manifestat de mama, acesta lipsea cu desavârsire, iar tatal a luat-o cu bilet de voie la domiciliul mamei sale, respectiv bunica paterna, de care este atasata, precum si de fratele ei, Dragos.

In drept, reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 58 alin. 1 lit. b), art. 61 alin. 2 lit. b) si art. 68 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosociala a copilului, ancheta sociala a D.G.A.S.P.C. TULCEA, plan individual de protectie, dispozitia nr. 4407 din 20 noiembrie 2008, atestatul asistentului maternal profesionist, referatul nr. 44638/18 noiembrie 2008, declaratia tatalui, raport dupa vizita, copie certificat nastere minora, copie carte identitate tata, adeverinta scolara.

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine ca minora …………. a înteles necesitatea transferului cu promisiunea ca se va mai întâlni cu doamna …… si cu …….. care, de asemenea, se afla în plasamentul acesteia, fiind o fire comunicativa, vesela, discutând cu usurinta despre partile bune sau chiar mai putin bune legate de persoana ei.

Modificarea plasamentului se justifica urmare pericolului la care a fost expusa minora în privinta integritatii fizice si psihice cât s-a aflat la asistent maternal profesionist …………….., impunându-se de multe ori interventia organelor de ordine.

Potrivit dispozitiilor art. 68 alin. 2 raportat la art. 58 alin. 1 lit. b din Legea nr. 272/2004, „în cazul în care împrejurarile prevazute la alin. 1 s-au modificat, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de îndata comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca, în vederea modificarii sau, dupa caz, a încetarii masurii, iar plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, având caracter temporar, care poate fi dispusa, în conditiile prezentei legi, dupa caz, la un asistent maternal.

Având în vedere situatia prezentata, instanta constata ca cererea formulata de catre reclamanta este întemeiata, urmând a fi admisa si, se va modifica masura de plasament dispusa prin Sentinta civila nr. 1870/29 septembrie 2005, în sensul de a dispune plasamentul minorei ……………., nascuta la 11 ianuarie 1997 în Tulcea, judet Tulcea, fiica lui ……… si ………., la asistent maternal profesionist ……….., domiciliata în Tulcea, strada Babadag ………, judet Tulcea.

Urmeaza a se mentine masura de delegare a exercitarii drepturilor si îndeplinirea obligatiilor parintesti catre presedintele Consiliului Judetean Tulcea.

Etichete: