Top

Instituire masura plasament

Dosar nr. 2670/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 254

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2670/88/2008, reclamant DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat plasamentul minorei (…), născută la (…)în (…), judeţ Constanţa, fiica lui – şi a (…), domiciliată în comuna (…), judeţ Tulcea, şi reşedinţa în străinătate, la bunicii materni, (…) şi (…), domiciliaţi în oraş (…), judeţ Constanţa.

A mai solicitat, de asemenea, ca exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti să fie delegate Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa conform prevederilor art. 62, alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei, până la căsătoria cu numitul (…). Minora a fost lăsată în grija bunicilor materni şi a plecat în străinătate, iar soţul a manifestat dezinteres în sensul părăsirii locuinţei în urmă cu doi ani şi stabilindu-se, temporar, în diverse localităţi din Deltă, unde prestează munci ocazionale.

Minora, împreună cu sora mai mică, (…) locuieşte la bunicii materni de aproximativ 2 ani, de când mama a plecat în Spania şi nu s-a mai interesat de situaţia lor.

A mai arătat reclamanta că bunicul minorei îi poate asigura creşterea, obţinând un venit corespunzător nevoilor iar imobilul permite ca minora să crească într-un climat familial afectiv, fiind ataşată de bunici, care se străduiesc să îi ofere condiţiile unui trai decent. Faptul că minora locuieşte împreună cu sora ei de o perioadă îndelungată la bunicii materni, s-a ataşat de aceştia şi apreciază efortul lor în educare şi creştere, ar fi în interesul minorei plasamentul la bunicii materni.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. a şi art. 61 alin. 2 lit. b din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri: adresa nr. C 4585 din 12.09.2008, adresa nr. E 4201/02.06.2008, anchetă socială a D.G.A.S.P.C. Constanţa, ancheta socială a Primăriei Cernavodă, caracterizare şcolară, planul de servicii, cererea solicitantului, declaraţii, adeverinţa de venit, adeverinţe medicale, certificat de căsătorie solicitanţi, certificat de naştere minoră, copii acte identitate solicitanţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că, minorei (…) nu i s-a stabilit paternitatea, în prezent aflându-se în grija bunicilor materni, din Cernavodă, împreună cu sora sa, din anul 2006 când mama acestora a plecat în Spania în acelaşi an, iar tatăl minorelor nu s-a mai interesat în nici un fel de situaţia minorelor, locuind, temporar, prin diverse localităţi din Deltă.

La familia bunicilor materni, minora beneficiază de condiţii bune pentru creştere şi educare, este ataşată de aceştia foarte mult şi le apreciază efortul în ceea ce priveşte întreţinerea şi grija deosebită ce i-o poartă. Imobilul îl reprezintă proprietatea personală, compus din 3 camere, racordat la reţeaua de energie electrică şi termică. Venitul familiei este asigurat de salariul bunicului precum şi de alocaţia de stat a fiului său minor.

Potrivit dispoziţiilor art. 58 alin. 1 lit. a şi art. 61 alin. 2 lit. b din Legea nr. 272/2004, plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile legii, după caz, la o persoană sau familie, iar măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. b) şi e); atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri.

Având în vedere cele prezentate, instanţa urmează a admite cererea, iar potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din aceeaşi lege susmenţionată, şi va dispune ca exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti să fie delegat către Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Etichete: