Top

Înstituire măsură plasament

Dosar nr. 118/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 195

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 118/88/2009 din 21.01.2009, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea a solicitat plasamentul pentru copilul MR , născută la data de 25.05.2002, în Tulcea, judeţul Tulcea, fiica lui N şi a lui MV, domiciliată în satul …… judeţul Tulcea şi reşedinţa în străinătate, la familia MM şi D, bunicii materni, domiciliaţi în satul ……………., judeţul Tulcea.

Totodată, s-a solicitat delegarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2) din de Legea nr. 272/2004.

În motivare reclamanta a arătat că minora MR provine, ca şi fratele ei MRV , dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate nerecunoscută şi mama copilului nu s-a dovedit o mamă adevărată pentru copilul ei, de creşterea şi educarea acestuia ocupându-se mai mult bunica maternă. Aceasta a avut grijă de nepoată ca de propriul copil, pentru că mama, plecată de 2 ani în străinătate nu a revenit în ultimul timp în ţară, bazându-se exclusiv pe ajutorul bunicilor.

Referitor la situaţia materială a bunicilor, s-a arăta că aceştia au o locuinţă compusă din 3 camere şi 2 anexe, mobilate şi întreţinute în mod corespunzător, fiind racordată la reţeaua de curent electric, iar încălzirea se face cu lemne. Aceştia au ca venituri ajutorul social şi banii obţinuţi din munci ocazionale.

A mai precizat reclamanta că mama minorei beneficiază de ajutor social în cuantum de 172 lei, alocaţie monoparentală, în cuantum de 80 lei şi alocaţiile de stat pentru copii.

Referitor la minoră, s-a precizat că aceasta se bucură de o stare bună de sănătate, este un copil dinamic, cu o gândire bună şi limbaj dezvoltat, fiind înscrisă la grădiniţă în grupa mare.

Consideră reclamanta că, având în vedere ataşamentul stabilit între minoră şi bunicii materni şi faptul că aceasta locuieşte neîntrerupt, de la naştere, în casa bunicilor, plasamentul la bunicii materni este măsura cea mai potrivită pentru aceasta.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 58 alin. (1) lit. a). art. 60 alin (3) lit. a) art. 61 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 272/2004.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a înaintat la dosar următoarele documente : raport referitor la ancheta psihosocială a copilului; plan individualizat de protecţie; ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea; ancheta socială a D.G.A.S.P.C. de la domiciliul solicitantei; cererea solicitantului; ancheta socială a Primăriei N; adeverinţe, caracterizări, declaraţii, cazier judiciar; copie certificat de naştere minor; copie C.I. bunici; cazier judiciar; raport după vizită; copie B.I. mamă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele : Minora MR, ca şi fratele ei MRV provin dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate nerecunoscută, de creşterea şi educaţia acesteia ocupându-se mai mult bunica maternă, care a avut grijă de nepoată ca de propriul copil pentru că mama, care a fost plecată în străinătate nu a revenit în ultimul an în ţară, deşi aceştia au sperat că fiica lor se va întoarce din străinătate pentru a avea grijă de copil, aceasta fiind şi motivul pentru care iniţial au refuzat preluarea nepoţilor în plasament.

Referitor la situaţia materială a bunicilor se reţine că aceştia au ca venituri ajutorul social şi banii obţinuţi din munci ocazionale, locuinţa acestora fiind compusă din 3 camere şi 2 anexe, mobilate şi întreţinute în mod corespunzător, fiind racordată la reţeaua de curent electric, încălzirea făcându-se cu lemne, iar în ceea ce priveşte situaţia materială a mamei minorei, se reţine că aceasta beneficiază de ajutor social în cuantum de 172 lei, alocaţie monoparentală în cuantum de 80 lei şi alocaţiile de stat pentru copii.

Conform dispoziţiilor art. 61 alin 2 lit. b din Legea nr. 272/2004, „măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în situaţia copilului în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. b) şi e), atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri”.

Art.58 alin.(1), prevede : ,, Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la: a) o persoană sau familie”

Totodată, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 62 alin.2 din Legea 272/2004, potrivit cu care „drepturile şi obligaţiile părinteşti în situaţia copilului pentru care nu a putut fi instituită tutela şi pentru care instanţa a dispus măsura plasamentului sunt exercitate şi, respectiv, îndeplinite de către preşedintele consiliului judeţean Tulcea”.

Faţă de toate aceste considerente, se va admite acţiunea şi se va dispune plasamentul minorei MR la familia MM şi MD, bunicii materni ai minorei.

Etichete: