Top

Instituire măsură plasament (2)

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 119/88/2009
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinţa civilă Nr. 196
Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.119/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat plasamentul pentru copilul MRV , născut la data de ……….2005, în comuna Nufăru, judeţul Tulcea, fiul lui – şi a MMV , domiciliată în sat …………. judeţul Tulcea şi reşedinţa în străinătate la bunicii materni MM si D, domiciliaţi în sat ………… judeţul Tulcea, cu menţiunea ca exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti să fie delegat către preşedintele Consiliului judeţean Tulcea, în conformitate cu prevederile art.62 alin.2 fin Legea nr.272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minorul provine, ca şi sora lui, MR dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate nerecunoscută. De creşterea şi educarea copilului s-a ocupat mai mult bunica maternă, care a avut grijă de nepoată ca de propriul copil pentru că mama este plecată de 2 ani în străinătate. Mama minorului beneficiază de ajutor social în cuantum de 172 lei, alocaţie monoparentală în cuantum de 80 lei şi alocaţiile de stat pentru copii. Bunicii au ca venituri ajutorul social şi banii obţinuţi din munci ocazionale.

Minorul se bucură de o stare bună de sănătate, este o fire independentă şi este înscris la grădiniţă.

Bunicii materni au sperat că fiica lor, se va întoarce din străinătate pentru a avea grijă de copii şi au refuzat iniţial preluarea nepoţilor în plasament.

Reclamanta mai arată că locuinţa bunicilor este compusă din trei camere şi două anexe, mobilate şi întreţinute în mod corespunzător. Locuinţa este racordată la reţeaua de curent electric, încălzirea se face cu lemne.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri; certificatul de naştere al minorului, raport nr.28/2009, ancheta socială nr.27/2009, ancheta socială nr.25/2009, plan individualizat de protecţie nr.26/2009, ancheta socială nr.6064/2008 privind situaţia doamnei MD, adeverinţa nr.90/2008, declaraţiile nr.6063/2008, nr.6062/2008, nr.5793/2008, cazierele judiciare nr.23464 şi 23463 din 6.11.2008, adeverinţele medicale nr.1881, 1882, 1883, 1884, caracterizarea nr.92/22008, cererea solicitanţilor nr.43666/2008, ancheta socială nr.5888/2008, rapoartele după vizită nr.5769/2008, nr.5887/2008, cărţi de identitate şi buletinul de identitate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: minorul MRV, născut ………. .2005, provine dintr-o relaţie de concubinaj, are paternitate nerecunoscută. Mama plecată de 2 ani din ţară a lăsat copilul în grija bunicilor materni, care se ocupă de creşterea şi educarea lui, acesta locuind neîntrerupt, de la naştere, în casa bunicilor.

Instanţa mai reţine că bunicii deţin o locuinţă, compusă din trei camere şi două anexe, mobilate şi întreţinute în mod corespunzător. Locuinţa este racordată la reţeaua de curent electric, încălzirea se face cu lemne.

Ambii bunici sunt foarte ataşaţi de nepot pe care îl consideră propriul lor copil şi doresc să se ocupe în continuare de creşterea şi îngrijirea lui. Si copilul este ataşat de bunici şi doreşte să rămână la ei motiv pentru care se propune plasamentul minorului la bunicii materni MM si D.

Potrivit prevederilor art.58 alin.1, lit.a şi art.61 alin.2 lit.b din Legea nr.272/2004 „Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, la o persoană din familie.

Văzând că în speţă sunt incidente dispoziţiile acestor texte de lege, situaţia specială în care se află copilul, reclamând instituirea unei măsuri de protecţie specială, urmează a admite cererea formulată de D.G.A.S.P.C. Tulcea şi a dispune instituirea măsurii plasamentului pentru minorul MRV la bunicii materni MM şi MD.

Totodată în cauză sunt aplicabile şi dispoziţiile art.62 al.2 din Legea nr.272/2004, conform căruia „Modalitatea de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor părinteşti cu privire la persoană şi la bunurile copilului abandonat de către mamă în unităţi sanitare” se stabileşte de către instanţa judecătorească.

Cum în cauză sunt întrunite condiţiile cerute de dispoziţiile art.58 alin.1 lit.a din Legea nr.272/2004, iar pentru copil nu a fost posibilă instituirea măsurii tutelei, urmează ca, în conformitate cu prevederile art.62 alin.2, să delege exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către preşedintele Consiliului judeţean Tulcea.

Etichete: