Top

Respingere cerere contopire – infracţiuni comise în stare de recidivă, nu infracţiuni concurente

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus petentul-condamnat a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin două sentinţe.
Pentru soluţionarea cauzei au fost ataşate sentinţele penală nr.77/11.09.2003 a Tribunalului Militar Iaşi şi nr. 2139/16.09.2008 a Judecătoriei Botoşani. Potrivit notei telefonice întocmite în dosar, petentul se află în executarea mandatului emis în baza s.p. nr. 2139/16.09.2008 a Judecătoriei Botoşani.
Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarea situaţie de fapt:
Prin sentinţa penală nr. 77/11.09.2003 a Tribunalului Militar Iaşi (definitivă prin dec. pen. nr. 3/15.01.2004 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti) petentul a fost condamnat la pedeapsa totală de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani. Prin sentinţa penală nr. 2139/16.09.2008 a Judecătoriei Botoşani (definitivă ca urmare a respingerii recursului prin dec. pen. nr. 281/08.07.2009 a Curţii de Apel Suceava) petentul a fost condamnat la o pedeapsă finală de 4 ani închisoare care, ca urmare a aplicării art. 83 Cod penal şi revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, a fost adiţionată la pedeapsa de 2 ani închisoare: total de executat 6 ani închisoare. Infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2139/16.09.2008 a Judecătoriei Botoşani au fost comise în stare de recidivă faţă de prima condamnare, cuprinsă în sentinţa penală nr. 77/11.09.2003 a Tribunalului Militar Iaşi.
În prezent petentul se află în executarea acestei pedepse, fără a rezulta că faţă de acesta s-au mai pronunţat alte hotărâri definitive, şi fără a exista alte mandate în aşteptare. Este a adevărat că petentul a mai suferit o condamnare prin s.p. nr. 2090/31.08.2010 a Judecătoriei Botoşani însă această sentinţă nu este încă definitivă, neputând fi cuprinsă la acest moment într-o contopire pe calea unei cereri de contopire pedepse.
În consecinţa instanţa constată că relaţiile dintre toate condamnările definitive suferite de către petent au fost deja avute în vedere, această relaţie fiind una de recidivă iar nu de concurs, motiv pentru care nu se poate pune problema unei contopiri.
Astfel de la rămânerea definitivă a 2139/16.09.2008 a Judecătoriei Botoşani în executarea căreia se află şi până în prezent, petentul-condamnat nu a reuşi să facă dovada unei alte pedepse necuprinse în contopire.

Etichete: