Top

Contestatie la executare

Sen.pen.nr.142/2009

Contestatie la executare

Sub numărul …. din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe contestaţia la executare formulată de către petentul …., în prezent deţinut în …..

Petentul nu şi-a motivat cererea ci a precizat doar că doreşte să clarifice unele nelămuriri existente într-o cauză în care a fost judecat de către Judecătoria Tulcea.

La dosarul cauzei a fost ataşat, în copie, mandatul de executare a pedepsei închisorii nr….., emis de către …….

La termenul din ……., instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei sale materiale şi a rămas în pronunţare pe acest aspect.

Relativ la această excepţie, potrivit art.460 C.proc.pen., competentă să soluţioneze contestaţia la executare, este instanţa de executare sau instanţa corespunzătoare în grad instanţei de executare, în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. Din dispoziţiile art.418 C.proc.pen., rezultă că prin instanţă de executare se înţelege instanţa care a pronunţat hotărârea în primă instanţă.

În prezenta cauză, din mandatul de executare a pedepsei închisorii rezultă că petentul se află în executarea unei pedepse de 7 ani închisoare aplicată prin …….., definitivă prin neapelare la data de ……. Prin urmare, tribunalul este instanţa de executare, iar competenţa de a soluţiona contestaţia la executare aparţine ……., ca instanţă corespunzătoare în grad instanţei de executare, atât timp cât nici din conţinutul cererii şi nici din precizările petentului, făcute la termenul din …… nu rezultă clar pe care dintre cazurile de contestaţie la executare se întemeiază cererea petentului.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să

Etichete: