Top

Contestatie la executare. Competenta teritoriala.

Materia: Executare

Nr/data: 772/14.12.2006

Decizie

Autor Tribunalul Vrancea, sectia civila

Contestatie la executare. Competenta teritoriala.

Prin sentinţa civilă nr. 3335/17 octombrie 2006 pronunţată de Judecătoria Focşani a fost declinată competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de SC F. S.R.L. Gugeşti împotriva procesului verbal de sechestru încheiat la data de 26 iunie 2006 de D.G.F.P. Vrancea, în favoarea Judecătoriei Sectorului IV Bucureşti.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că debitoarea şi-a schimbat denumirea în SC F. S.R.L. şi sediul în Bucureşti situaţie în care executarea este efectuată de Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti, iar instanţa de executare în condiţiile art. 373 al.2 Cod proc. civilă este Judecătoria Sectorului IV Bucureşti.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 400 al.1 Cod proc.civilă, contestaţia se introduce la instanţa de executare iar potrivit art. 373 al.2 Cod proc.civilă, instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

In speţă, legea specială respectiv Codul de procedură fiscală nu dispune altfel, art. 169 stabilind introducerea contestaţiei la executare la instanţa judecătorească competentă.

In mod greşit s-a reţinut de instanţa de fond aplicabilitatea dispozitiilor art. 33 Cod proc. fiscală în condiţiile în care aceste dispoziţii reglementează competenţa teritorială a organelor fiscale în administrarea creanţelor fiscale.

Pentru considerentele arătate, se constată că instanţa de executare este Judecătoria Focşani, motiv pentru care în baza art. 312 cod proc.civilă, recursul a fost admis, sentinta a fost casată sentinţa şi cauza a fost trimisa pentru continuarea judecăţii.

Etichete: