Top

Legalizare si investire cu formula executorie

Dosar nr. 536/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila,Comerciala si de Contencios Administrativ

ÎNCHEIERE nr.520

Sedinta publica din 27 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

TRIBUNALUL,

Având în vedere ca sentinta civila nr.8 din 09 ianuarie 2009, pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr.2683/88/2008, este ramasa definitiva si irevocabila din data de 20.03.2009 prin neexercitarea dreptului la cerere în anulare, constata ca cererea formulata de petenta S.C.,,AQUASERV”S.A. TULCEA îndeplineste cerintele art. 376 Cod pr.civila, motiv pentru care urmeaza a admite cererea si a dispune legalizarea si investirea cu formula executorie a acestei hotarâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea formulata de petenta S.C.,,AQUASERV”S.A. TULCEA cu sediul în Tulcea, str. Rezervorului, nr.2, judetul Tulcea.

Dispune legalizarea si investirea cu formula executorie a sentintei civile nr.8/09-01-2009 a Tribunalului Tulcea.

Etichete: