Top

Fond-Investire cu formula executorie

Dosar nr. 520/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ÎNCHEIERE Nr. 469

Şedinţa publică de la 19 Martie 2009

TRIBUNALUL,

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr. 520/88/2009 din 17 martie 2009, petenta Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi – Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Tulcea, a solicitat legalizarea şi investirea cu formulă executorie a Sentinţei civile nr. 772/04.04.2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 214/88/2008.

Având în vedere că sentinţa civilă susmenţionată este rămasă definitivă şi irevocabilă – prin decizia civilă nr. 484/CA/15.10.2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, prin care s-a respins recursul declarat, constată că sunt îndeplinite dispoziţiile art.376 cod pr.civilă, urmează a admite cererea şi a dispune legalizarea şi investirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 772/04.04.2008 a Tribunalul Tulcea.

Etichete: