Top

Fond Civil- autoritate de lucru judecat

Dosar nr. 57/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 430

Sedinta publica de la 13 martie 2009

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 57/88/2009, reclamantul …. a chemat în judecata PRIMARIA COMUNEI BAIA, judet Tulcea si comuna Baia, prin primar pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligate pârâtele sa se pronunte prin dispozitie motivata asupra notificarii nr. 130/2001 formulata în temeiul Legii nr. 10/2001.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin notificarea formulata a solicitat restituirea imobilului, respectiv casa de locuit si teren aferent situate în Caugagia, comuna Baia, judet Tulcea, imobil ce a fost preluat abuziv de catre stat.

A mai aratat ca Primarul Comunei Baia nu s-a pronuntat asupra notificarii, astfel ca în conformitate cu dispozitiile art. 25 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, obligatia rezolvarii notificarii revine entitatii notificate si deci se impune obligarea sa emita dispozitie.

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus la dosar notificarea nr. 130/2001.

Primarul Comunei Baia, judet Tulcea a formulat întâmpinare, invocând exceptia autoritatii de lucru judecat întrucât aceeasi cerere a facut obiectul dosarului nr. 935/88/2008 si s-a pronuntat sentinta civila nr. 1959/5 septembrie 2008.

In sustinerea întâmpinarii, pârâtul a depus la dosar, copia Sentintei civile nr. 1959 din 5 septembrie 2008, dispozitia nr. 1192 din 2 iulie 2007.

Analizând actele si lucrarile dosarului, cu privire la exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:

Autoritatea de lucru judecat este un principiu care guverneaza activitatea de înfaptuire a justitiei si în virtutea caruia un litigiu solutionat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva nu mai poate forma obiectul unui nou dosar, având acelasi obiect, aceeasi cauza si aceleasi parti.

In cauza, se constata ca obiectul actiunii de fata este identic cu cel ce a facut obiectul dosarului nr. 935/88/2008 a Tribunalului Tulcea, în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1959 din 5 septembrie 2008.

In ambele cereri, reclamantul a solicitat ca cele doua pârâte, respectiv Primaria Baia si comuna Baia, prin primar, sa solutioneze notificarea nr. 130/2001 a executorului judecatoresc …, privind restituirea imobilului situat în Caugagia, comuna Baia, judet Tulcea.

Intrucât notificarea a fost solutionata, fiind emisa dispozitia nr. 1192 din 2 iulie 2007, instanta a respins cererea reclamantului ca ramasa fara obiect.

Având în vedere aceste considerente, cum reclamantul solicita prin actiunea de fata acelasi lucru ca si în actiunea solutionata, instanta va retine exceptia autoritatii de lucru judecat ca întemeiata si va respinge actiunea reclamantului.

Etichete: